Sälj SEVAB!

Strängnäs kommun befinner sig i en sällsynt expansiv fas. Vi ska på relativt kort tid växa med en tredjedel av dagens invånarantal. Från nästan 32000 till 40000 på elva år. Det är 727 nya invånare varje år. Mer än en fördubbling av tidigare gällande takt.

Detta ställer stora krav på kommunens kapacitet i olika sammanhang. Nya bostadsområden, nya skolor, nya förskolor och daghem, nya idrottsanläggningar, nya gator och vägar, nya vatten- och avloppsledningar, nya el- och teledragningar o.s.v.

Vi vet vad en snabb ökningstakt brukar innebära: högre kostnader för alla delelement i expansionen. Högre kostnader för att snabbt få fram byggklara detaljplaner. Högre byggkostnader för att snabbt bygga o.s.v.

Vi är en attraktiv kommun som ligger väl till kommunikationsmässigt från huvudstadsregionens arbetsmarknad och vi kommer att ha lätt att fylla upp våra mål så länge vi också kan leverera ett bra boende med en bra kommunal service. Det är vårt ansvar som politiker.

En mycket viktig del i attraktiviteten är givetvis också en låg kommunalskatt och den styrande alliansen har ingen avsikt att höja några skatter.

En kort titt på vad vi vet ligger i kommunens aktuella investeringsplaner:

Diverse vägar, idrottsanläggningar, ny vattenledning från Stockholm m.m.

Sammanlagt under perioden 2007-2010: över 300 miljoner kronor.

Härtill kommer ett antal nya redan planerade förskolor: ca. 100 miljoner. Ombyggnad av äldreboende ca. 100 miljoner.

Kommunen har beslutat att den gamla lokalbron mellan staden och Tosterö ska ersättas med en ny förbindelse. Ett projekt som om det blir av inte lär komma under 250 miljoner.

750.000.000 kronor!

Då har jag redan bortsett från den tänkta kulturanläggningen på Visholmen!

750 miljoner att lägga till den miljardskuld vi redan tidigare har för kommunhus, äldreboenden etc. som investerats tidigare med hjälp av upplånade pengar.

Hur kan detta rimligtvis få ske utan en skattehöjning? Som vi inte vill ha och som vi alla vet är kontraproduktiv och skadlig i längden.

Min revisor frågade mig vid ett besök idag vad vi håller på med i kommunen. Han hade läst nästa års budget och funnit att kommunens soliditet snart är under 0! Han kallade det en skrämmande läsning. Och gör han det - så gör andra samma bedömning hur väl kommunens ekonomichef än formulerar sig.

Förra mandatperioden ingick i den då styrande fyrpartialliansens program att man skulle "pröva SEVAB (Strängnäs energibolag) på marknaden". D.v.s. undersöka förutsättningarna för en försäljning av företaget.

Därav blev intet. Det var omöjligt att då få en majoritet för detta när det kom till kritan. De hägrande vinsterna i bolaget förhindrade somliga att se klart på situationen.

Det är rätt att SEVAB är ett företag med stor vinstpotential. Men för att nå dit måste också detta företag göra stora investeringar under kort tid. Dels för att möta just den expansion som kommunen står inför. Men också för att man beslutat sig för att bygga ett Kraftvärmeverk som kommer att kosta 470 miljoner (mot planerade 450). Man bygger ut sitt fiberoptiska stadsnät. Härutöver måste man p.g.a. statliga beslut, investera många miljoner i form av nya elmätare och för att stormsäkra nätet genom nergrävning. Investeringar som inte ger ett öre tillbaka annat än på mycket lång sikt. Bara under det kommande året rör det sig om ett par hundra miljoner. Pengar som varken bolaget - eller dess ägare Strängnäs (80%) och Eskilstuna (20%) har, utan också bolaget måste låna upp dessa medel på marknaden.

Eftersom bolaget ingår i "koncernen" Strängnäs blir den ammanlagda lånebördan (långt över 2 miljarder) oerhört betungande för Strängnäs framtida invånare.

Är det vettigt?

Är det inte dags att åter börja fundera på att sälja SEVAB.

Följande synpunkter bör särskilt beaktas:

Kommunen skall enligt Kommunallagen få sina intäkter genom skatter och avgifter och inte genom kommersiella vinster i ägda bolag. Att därför använda SEVABs framtida vinstpotential som argument för att behålla bolaget i kommunal ägo är helt fel.

SEVAB är ingen "kommunal angelägenhet"! Om det vore så att SEVABs nät nådde alla kommunens hushåll skulle man möjligen kunna betrakta bolaget som en "kommunal angelägenhet". Men så är det ju inte. Det räcker med att titta på kartan här nedanför för att förstå hur liten andel av vår kommun som bolaget förser med elnät och hur stor andel av Eskilstuna kommun som bolaget förser med elnät. SEVABs elnät är således ingen anledning att behålla bolaget i kommunal ägo eftersom det är Vattenfall som äger nätet i den största delen av vår kommun.

image120

De gula fälten är SEVABs nät medan de ljusblå är VATTENFALLs. Kommungränsen är den kraftiga svarta linjen.Det finns inte heller längre något skäl att behålla bolaget för att det ska förse kommunens invånare med billig energi eftersom priset på energi idag sätts av marknaden och inte av en enskild liten (och SEVAB är liten i detta sammanhang) operatör. Det finns givetvis inte heller någon strävan för Strängnäs Kommun att förse skattebetalare i en grannkommun med billig energi.

Samma resonemang kan anläggas när det gäller det fiberoptiska s.k. Stadsnätet. Om detta varit heltäckande för kommunen hade det kunnat finnas ett motiv att behålla själva nätet i skattebetalarnas ägo. Men idag försörjer Stadsnätet bara en liten del av kommunens yta i form av små öar här och var. Varför skulle då det vara en angelägenhet för alla kommuninvånare? Här ute på västra landsbygden är vi i vart fall långt från möjlighet till bredband från det kommunala bolaget.

Hos SEVAB finns såväl vinstpotentialer som möjligheter som kan locka det fria näringslivet att satsa de miljoner som fortfarande återstår för att vi ska nå målet med bredband åt alla.

Vid en försäljning av Stadsnätet kan ett villkor vara att köparen också måste lösa tillgängligheten för den landsbygd som idag lämnats vind för våg genom kommunens och regionförbundets misslyckade satsning på SB Broadband.

Åter till den samlade skuldbördan.

Denna får givetvis också återverkan på SEVAB. Någon frågade varför bolagets tänkta investeringarna var ett problem. Där fanns stora vinstmöjligheter, där fanns villiga banker som kunde låna ut det erforderliga kapitalet. Vari låg problemet?

Svaret var givetvis att problemet inte alls ligger i bolaget utan hos ägaren!

Ett bolag i stark expansion behöver precis som en kommun, kapitalstarka ägare. Ägare som kan skjuta till de medel som bolaget behöver för att kunna växa sig starkare och generera just de vinster man visar kan komma.

Varför ska då SEVAB ens behöva komma i den situationen att man tvingas välja bort någon angelägen investering eller verksamhetsgren för att ägaren är finansiellt svag?

Förstår då inte ansvariga politiker att det bästa för bolaget OCH det bästa för kommunen vore en försäljning av SEVAB.

Detta skulle lösa problemen såväl för kommunen som för bolaget.
Bolaget skulle med rätt ägare kunna växa av egen kraft och expandera på alla de områden man gett sig in på och därmed också bli den lönsamma rörelse som vi alla förutser.

Genom en försäljning som skulle ge kommunen en bra köpeskilling lösgörs en stor del av det kapitalbehov som finns för de investeringar som är kommunens kärnansvar, samtidigt som den kommunala skuldbördan avsevärt minskas.

Här finns bara en win-win-situation.

De invändningar som förekommer går bl.a. ut på att det är viktigt att kommunen äger "sitt" elnät. Det räcker med att titta på kartan härovanför över elnätet för att förstå att den invändningen inte är särskilt relevant eftersom SEVABs nät endast täcker en del av kommunens yta.

En annan invändning är att det är viktigt att vi har "kontroll" över vad det nya kraftverket eldas med så att det inte blir "vad skit som helst". Det är heller inte en relevant invändning eftersom bolaget inte självt har kontroll över vilken typ av bränsle som man får använda. Det är de olika miljömyndigheterna som ger bolaget tillstånd att elda viss typ av fraktioner (f.n. returvirke, träflis och pelletts huvudsakligen i SEVABs fall) och det kan inte förändras utan stora investeringar i verket.

Vi ska inte heller glömma att även om prognoserna talar om stora vinster framöver, finns fortfarande givetivs orosmoln och osäkra faktorer som i all affärsverksamhet. Ett risktagande som det inte är en kommuns uppgift att ägna sig åt.

Vårt ansvar som politiker är att se till kommuninvånarnas behov av basservice. Bra boende, bra skolor, bra vägar etc.

Det är INTE att hålla en del kommuninvånare med fiberoptik och el medan andra lämnas utanför. Det är heller INTE att förse annan kommuns invånare med el.

Valet borde vara solklart!

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Ett ord:
instämmer!

2008-01-03 @ 19:25:36
URL: http://www.mariefredspartiet.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0