Socialdemokraterna faller för luftargument!

På gårdagens kommunstyrelsesammanträde godkände en majoritet den nya detaljplanen för Tredje Backe, öster om Mariefred. Socialdemokraterna vek sig för en skiss. Denna skiss var ett utritande på papper av det förslag till lösning som jag själv framförde när ärendet återremitterades förra gången i KS. Skissen hade tillagts på baksidan av den sista handlingen i ärendet och åtföljdes inte av någon form av förverkligandetanke. Tvärtom fick vi veta att Vägverket inte önskade en avstängning av Slottsträdgårdsgatan! Just den lösning som förvaltningen nu pekade på som en "möjlig"!!!

Trots detta föll Socialdemokraterna för skissen! De kunde med andra ord redan förra gången "fallit" på mitt lika luftiga och lika teoretiska förslag! Har man mist sin analysförmåga totalt?

Av deras gruppledares anförande framgick att man för en ny förskola för ett nittiotal barn och ett tjugotal hyreslägenheters skull är beredda att offra alla Mariefredsskolans 685 elevers dagliga trafikmiljö!

Svagt!


Här följer min reservation till protokollet från Kommunstyrelsens möte:

Reservation mot Kommunstyrelsens beslut avseende Detaljplan för Tredje Backe, Mariefred

Hittills har en majoritet av Kommunstyrelsens ledamöter klart sagt ifrån att det inte får bli någon byggnation förrän förbifartsfrågan runt skoltomten (väg 978) är löst.

Själv har jag deltagit vid tre KS-sammanträden och ett Miljö- & Räddningsnämndssammanträde som klart uttalat denna målsättning. Och jag kan ju konstatera i samråds- och utställningshandlingarna att samtliga kommunens nämnder samt Vägverket uttalat sig på likartat sätt.

Ändå kommer planen nu fram för antagande av Kommunfullmäktige!

Låt mig först ändå säga att det inte är något fel på planen i sig. Det är en utmärkt detaljplan. Läget är ypperligt och följer väl de intentioner vi har om att bygga med attraktion snarare än restriktion.

Men frågan om trafiken förbi skoltomten kvarstår i mina ögon olöst.

Kontoret hänvisar till att Trafikplan och FÖP har antagits och att såväl Tredje Backe som den trafikökning detta innebär finns med där och således "antagits" av politikerna. Planen hänvisar till den tänkta Hammargatan samt öppnande av Solvändan vid Vårdcentralen som lösningen på problemet! Hur någon kan tro att dessa åtgärder skulle få trafiken på väg 978 från Läggestahållet att ta någon annan väg än den nuvarande - utan förhindrande åtgärder - är för mig en gåta.

Och även om politikerna "antagit" dessa planer, innebär ju inte det per automatik att det villkor samma politiker satt upp för att byggnation i Tredje Backe skulle få påbörjas på något sätt upphört att gälla som beslut.

Kommunstyrelsen återremitterade hela ärendet kring Tredje Backe i slutet av 2007 med uppdrag att lösa förbifartsproblematiken i enlighet med tidigare uttalanden från KS m.fl. Någon begränsning till endast "själva byggtrafiken" har aldrig funnits med i resonemangen.

Efter återremissen av ärendet återkom det med den enda skillnaden mot tidigare att ett förslag till lösning som jag själv presenterat, nu klätts i en enkel skiss som bifogades ärendet.

Denna lösa skiss vars förverkligandemöjligheter inte på något sätt manifesterades räckte tydligen för att få det största partiet att tycka att "förbifartsfrågan är löst". Märkligt!

För någon som helst garanti för att denna föreslagna lösning överhuvudtaget kommer till utförande finns inte. Tvärtom har Vägverket uttalat att man inte är beredd att stänga av Slottsträdgårdsgatan.
Det hänvisas till ett exploateringsavtal som skulle finansiera den tänkta Hammargatan (söder om Hammaren). Endast ca. 1,5 miljoner finns kopplade till Etapp 1 i Tredje Backe. Resterande dryga 7 miljoner kommer inte förrän en bra bit in i Etapp 2. Ytterligare lika mycket till avses tillföras gatubygget från en tänkt villaexploatering utmed gatan.

Det innebär att inte bara den nuvarande trafiken utan också tillkommande trafik alstrad av de inflyttande i Etapp 1 PLUS hela byggtrafiken i realiteten kommer att ledas förbi skoltomten.

Knappast vad politikerna hittills menat med att trafikfrågan vid skoltomten måste få sin lösning först.

Idag är Hammargatan endast ett streck på ett papper. Vi vet ingenting om dess realiserande.

Ponera att fastighetsmarknaden plötsligt punkteras (det har hänt förr) av räntechocker, oljekriser eller annat elände. Tror någon då att Etapp 2 är omedelbart förestående?

Ponera att de antikvariska myndigheterna finner omfattande arkeologiska fyndplatser i Hammaren som kanske t.o.m. omöjliggör eller i vart fall kraftigt fördyrar Hammargatans förverkligande.

Ponera att de tänkta boende utmed den lika tänkta Hammargatan - likt de boende utmed Nyponvägen en gång - inte vill ha "genomfartstrafik" på "sin" gata och vi får omfattande protester. Vart hänvisar vi då de bilar som trots allt letat sig upp dit för att ta sig förbi innerstaden?

Då vi inte i ett senare skede kan avslå en bygglovsansökan som följer en godkänd plan även om trafiksituationen inte är löst, och då KS ej ville återremittera ärendet ytterligare en gång, tvingades jag yrka på avslag på den föreslagna detaljplanen för Tredje Backe.

Strängnäs den 4.2.2008

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Well put!
Varför sossarna i vår kommun så ofta viker sig kan man verkligen undra.
Du och jag har i alla fall den politiska hedern i behåll - även om det inte var kul att förlora en omröstning med 10-2...

2008-02-05 @ 16:46:38
Postat av: Mats Werner

Nej, en sådan förlust är aldrig kul! Men det var tvunget att ta voteringen för att tvinga Socialdemokraterna att bekänna färg.
Vi får väl se vad som sker i KF.

2008-02-05 @ 17:02:28
Postat av: Freddy Danell

Vek dom sig? ledsen för det men det är inte jag personligen som bestämmer och Dag du vet att jag inte ändrat åsikt.Freddy

2008-05-21 @ 23:57:58

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0