Politiker begriper inte sin roll!

Enligt dagens Strengnäs Tidning/Eskilstuna-Kuriren så kritiserar min kära fränka, Margit Urtegård, avhoppad moderat, numer Strängnäspartist, på sin blogg hur Kommunchefen sköter sitt uppdrag.

Vi vet att Margit gärna poppar upp och råskäller till höger och vänster. Det är liksom hennes stil. Hon deltar ogärna i alliansmöten för att där förankra sina åsikter eller åtminstone plädera för dem. Ibland tror jag inte ens att hon har en aning om vad som förevarit eftersom hon ofta verkar så häftigt överraskad. Kanske skulle hon och hennes åsikter vinna på att hon faktiskt deltog lite oftare i den interna alliansdiskussionen Hon tillhör ju trots allt denna allians och är en av dess främsta företrädare. Det skulle rentav vara klädsamt och skänka större tilltro till de uppfattningar hon gärna basunerar ut. Själv har jag trots att jag företräder ett nästan lika litet parti inom alliansen vid flera tillfällen kunnat övertyga mina allianskollegor om att omfatta min uppfattning i några frågor. Det går Margit - om bara viljan finns.

Margits nya drapa är ytterligare ett utmärkt exempel på varför Strängnäs Kommun borde ha en högre representation i de tre nätverk för Medborgardialog som Kommun- och Landstingsförbundet leder. Som kommunens numera (sedan vänsterpartiets Rosy Falk hoppat av) enda representant (jag är "vanlig" ledamot av Demokratiberedningen) har jag nu länge kritiserat denna ordning.

Senast efter den tredje och senaste nätverksträffen i början av Februari då jag påpekade att praktiskt taget samtliga närvarande delegater utom "lilla jag" är Kommunalråd och/eller ledamöter antingen av Kommun- eller Landstingsfullmäktiges, Kommun- eller Landstingsstyrelses presidium eller ordförande/v.ordförande i Demokratinämnd/utskott eller beredning.

En av de viktigaste frågorna som dessa nätverk drivit under de ett och ettt halvt år som de existerat, är vilken roll vi har som politiker och vilken optimal arbetsfördelning som bör finnas mellan politiken och tjänstemannasidan för att undvika onödiga konflikter och stjäla tid och kraft. Här i Stängnäs har vi sedan länge en tradition att politiker lägger sig i hur tjänstemännen jobbar. Margits företrädare på sin ordförandepost var ett praktexempel på när rollen som politiker nästan övergår i tjänstemannens.

När kommunens politiker bestämde sig för den samlade förvaltningen talade man också och var - såvitt jag vet - överens om att politiken skulle tala om "vad" och förvaltningen skulle syssla med "hur".

I det nu aktuella fallet, har Kommunchefen sedan något år nästan, haft Kommunstyrelsens uppdrag att bl.a. se över organisationen för att spara pengar. Det har inte varit någon hemlighet ens för Margit Urtegård. Att Samhällsbyggnadskontoret varit det kontor som växt kraftigast under de senaste åren kan inte heller ha undgått Margit. I vart fall i den andra av de tre nämnder som likt Margits haft kontoret som "sitt" , och i vilken nämnd jag då satt, ifrågasattes redan under förra mandatperioden alla de nya mellanchefsnivåer som skapades. Från politikens sida kändes det förvirrat och svåröverskådligt.

Hur kan då det faktum att Kommunchefen nu tycks ha kommit så långt i sitt uppdrag att han kan börja redovisa sina tankar för sina huvudmän, uppfattas som att det pågår något slags hemlighetsmakeri bakom politikernas ryggar?

Menar Margit på fullt allvar att Kommunchefen på något sätt gått vid sidan om sitt uppdrag? Menar Margit på fullt allvar att varje utredning Kommunchefen får i uppdrag att göra av sina huvudmän ska bedrivas i knät på dessa huvudmän?

Får jag då fråga Margit - varför ha vi politiker tjänstemän? Kanske tycker Margit att det vore bättre om vi politiker gjorde jobbet själva.

Margit hör till de politiker som verkligen borde vara med i nätverken för att träffa politiker från när och fjärran och kunna lära sig det här med rollfördelning. Att få lära sig att som politker är man inte verksamhetsföreträdare - vilket Margit gärna uppträder som - utan företrädare för kommunens skattebetalare.

PS: Från Lena Langlet på SKL erfar jag att det är 166 personer med i nätverket. Av dessa är

14 KS-ordförande
9 vice KS-ordförande
21 KF-ordförande
16 vice KF-ordförande
22 kommunalråd
4 LF-ordförande
6 vice LF-ordförande
2 landstingsråd
7 ordförande i någon form av demokratiorgan i Landstinget
9 ordförande i någon form av nämnd eller beredning för demokrati i kommuner
6 vice ordfr i det samma

Och så då jag - ersättare i Kommunstyrelse och fullmäktige från Strängnäs Kommun! Det säger en del om dels våra demokratiska ambitioner i den här kommunen och framförallt om våra lokalpolitikers kunskaper om de roller vi har som politiker. DS


Kommentarer
Postat av: Johan

Hej!

Jag är engagerad i en sida som heter Silvergen.org och undrar om du inte skulle vara intresserad av att ha din blogg hos oss med? Kika gärna på www.silvergen.org och se vad du tycker!

MVH / Johan

2008-02-19 @ 11:39:29
URL: http://www.silvergen.org

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0