Tystnadens konformism?

Just hemkommen från ännu ett deprimerande Kommunfullmäktigesammanträde som inte heller denna gång kom till slutet utan måste avbrytas i förtid.

Vårt nya Kommunalråd - som vitt och brett talade om samarbete och att "alla ska va' me'" när han tillträdde på senvåren, fortsätter att motbevisa sig själv i ärende efter ärende.

Säkert var hans ambitioner äkta men verkligheten visar mer och mer att han ju faktiskt sitter i knät på stora stygga vargen som talar om för honom vad som gäller.

På kvällens dagordning fanns tre ärenden som alla handlade om öppenhet, demokrati och yttrandefrihet.

Först var det Förvaltningens kommunikationspolicy, där Mariefredspartiets Dag Bremberg (som kommenterar kvällesn möte på sin blogg) m.fl. fick lov att påpeka för Kommunalrådet och hans majoritet att ett långt stycke var på ren kollisionskurs med grundlagens bestämmelser om meddelarfrihet och meddelarskydd. Stycket ströks sedan Socialdemokraterna insett fadäsen och godkänt strykningen.

Så var det Valnämnden och Demokratiberedningen. Då den nya majoriteten tillträdde i våras gjorde man på sedvanligt sätt så att man återkallade alla nämnd- och styrelseuppdrag för att omedelbart välja nya där ordförandeposterna speglade den nya majoritetssammansättningen. Det är helt enligt spelets regler - även om det denna gång spelades ojust av somliga.

Men man valde att inte göra någon förändring i den obligatoriska valnämnden och inte heller i fullmäktiges Demokratiberedning.  Förrän nu! Då man ville upplösa valnämnden utan att ha gjort klart för sig hur den nya skulle se ut.

Fullmäktiges valberedning hade visserligen redan vid sitt sammanträde föreslagit omval på samtliga ledamöter och ersättare men med några rockader på ordförande- och vice ordförandeposterna. Men när ärendet om upplösning togs upp visade det sig att företrädare för majoriteten hade olika uppfattningar om hur det skulle bli. Resultatet kunde inte bli annat än en - av flera - återremisser. 

Detsamma gällde Demokratiberedningen, där man valt en annan och helt obegriplig väg. Man föreslog att "mandatperioden" för Demokratiberedningen skulle ändras till att upphöra vid årsskiftet och att en ny beredning skulle tillsättas för resten av fullmäktiges mandatperiod.

Givetvis ifrågasattes det legala i detta handlingssätt. Ingen kunde/ville heller svara på varför man inte gjorde som i fallen med de övriga nämnderna. Givetvis blev det till slut en återremiss också här.

Det tredje ärendet var Dag Brembergs motion om utredning av ändrade (OBS! Ej "minskade" som KS-beslutet säger) ägarförhållanden i SEVAB.

Motionen tog avstamp i ett konsensusbeslut i KF år 2006 i samband med att beslutet om byggandet av Strängnäs Kraftvärmeverk togs. För att kunna komma fram till ett beslut om bygge var flera partier tvungna att gå med på en kompromiss, nämligen att man skulle utreda möjligheterna att ha en annan ägarfördelning i det bolag som skulle äga kraftvärmeverket och kraft- och värmeproduktionen, än i moderbolaget SEVAB. Detta som ett led för att minska kommunens riskexponering och också minska kommunens stora låneskuld. Det var m.a.o. inte vilket KF-beslut som helst.

Beslutet berörde inte bara Strängnäs Kommun utan också Eskilstuna Kommun som genom sitt Energibolag äger 20% av SEVAB. På basis av de möjligheter som Eskilstuna måhända såg i KFs beslut har man från det hållet mer än villigt gått in i en hel del samarbetsprojekt kring Kraftvärmeverket. Därför kan inte heller Strängnäs Fullmäktige så ensidigt som SEVABs ordförande Leif Lindström på sedvanligt pompöst sätt ville, ändra på det gamla fullmäktigebeslutet utan att åtminstone förankra en ändring hos medägaren.

Efter mycken debatt och ajournering, insåg på nytt majoriteten att man var ute på hal is och gick med på att återremittera ärendet.

När denna fråga var uppe i Kommunstyrelsen, förelåg ett tjänstemannaförslag till beslut som givetvis med stöd av det gamla fullmäktigebeslutet plus det faktum att man redan på olika sätt förberett denna utredning, ville att Kommunstyrelsen och fullmäktige skulle tillstyrka resp. bifalla motionen. Vid sittande Kommunstyrelsebord sprang dock samme ordförande som tidigare så generöst talat om samarbete, öppenhet och samförstånd och att "alla ska' va' me'" runt med ett eget förslag till beslut som föreslog inte bara avslag utan dessutom att fullmäktige skulle återkalla sitt tidigare beslut om utredning!

Allt detta tal om samförstånd och samarbete! Vad har det visat sig värt?

Vart har öppenhet och lyssnande tagit vägen? Här ser vi prov på allt annat än "samarbete och samförstånd"

- Ingen ska'va'me'! Det är vad som tycks gälla. Ingen ska ha insyn och ingen ska få vara med och tycka.

En nämndordförande försöker stänga tidigare öppna nämndsammanträden, en annan slänger resolut ut oönskade åhörare.

I samma anda ringer Fullmäktiges ordförande till en hög moderat och vill diskutera möjligheter att förbjuda ett antal bloggar som fullmäktigeledamöter driver.

I samma anda håller Fullmäktiges vice ordförande ett svavelosande tillrättavisande tal till - underförstått - dessa bloggare att de ska vara försiktiga i sitt språk etc.

Egentligen borde detta tal tagits upp som ett exempel i den utbildning kring hot och våld som fullmäktige lyckades besluta om ikväll.

När jag ställde frågan till tidningens reporter efter förra fullmäktigemötet om det inte var märkligt att tidningen inte på något sätt berörde dessa försök att tysta oppositionella. Försök som var direkt lagstridiga.

Så här skrev jag:

"Det gällde hur det kunde komma sig att tidningen inte på något sätt kommenterat den märkliga uppläxning som kommunfullmäktiges ledamöter fick vid senaste sammanträdet av 1e vice ordföranden eller de försök från ordförandens sida att strypa den offentliga debatten genom att på allvar föreslå en företrädare för moderaterna att man skulle stoppa bloggandet hos ledamöterna.

I all synnerhet som tidningens politiske redaktör satt på åhörarläktaren när uppläxningen skedde. Man måste ställa sig frågan om den uteblivna kommentaren från tidningens politiska skribent på detta exempellösa brott mot demokratin och yttrandefriheten som delar av fullmäktiges presidium visade prov på har något att göra med att vederbörande själv var en av orsakerna till presidiets handlande.  Det vore i så fall synnerligen anmärkningsvärt."


Idag fick jag följande svar från tidningens chefredaktör:

"Hej Mats!

 NN på Strengnäs Tidning har sänt över en fråga till mig som du skickat till honom. Jag ber att få lämna följande svar;

Alex har bedömt att han så här långt inte tycker att frågan är så intressant att han tar upp den på ledarplats just nu.

När det gäller nyhetstidningen så gör vi en normal nyhetsvärdering om vad som ska rapporteras.

Har du nya uppgifter om att ledande politiker försöker stoppa bloggandet är vi givetvis intresserade att skriva om det. Hör då av dig till Strengnäs Tidning eller direkt till mig.

Vänliga hälsningar

 PeO Wärring"


Det är inte utan att man undrar över att yttrandefrihet för politiker och försök från andra politiker att stävja denna rätt inte anses "intressant" av den politiske redaktören på en förment obunden liberal tidning!

Då får tystnadens konformism ett nytt innehåll.  När de känsliga frågorna berör majoritetspolitiker och journalister - då blir de inte "intressanta"!

Intressant!

Kommentarer
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.Jag vet inte vad jag skall säga. Man kanske borde kolla vad folk har för värderingar innan man anställer de som politiska redaktörer. Redaktören skriver på ledarbloggen att tidningen är vänsterliberal, själv uppträder han mera som om han skulle vara kommunist eller diktator. Passar det inte hans egna syften blir det ingen rapportering, en skrämmande utveckling har i alla fall ledarsidan fått. Det är vi många som tycker. En känslostyrd ledarsida med maktmissbrukstendenser, det är så man får tolka den, tyvärr. Vi kanske kan tacka ledarskribenten för skattehöjningen vi skall betala från nyår?MVH Margit

2008-12-16 @ 00:42:25
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Det vore kanske att tillskriva vederbörande makt han trots allt inte har. Att störta majoriteter, ja! Den makten har han!

2008-12-16 @ 06:38:04
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Margit Urtegård

Hej igen Mats.Antar att den forne Sovjeten har mera makt än vad han borde ha. Han kanske inte har bestämt den exakta skattehöjningen i öresstorlek, men störta den förra majoriteten var han mycket delaktig i. Nu är han mest ledsen för att han inte får bort Hans Ekström (s) i Eskilstuna.//Margit

2008-12-16 @ 07:57:27
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Ann-Sofie Wågström

Alex tyckte väl inte om de bloggarna helt enkelt.Hälsar

Ann-Sofie

2008-12-16 @ 19:28:59
URL: http://annsofiewagstrom.wordpress.com
Postat av: Dag Bremberg

Jag kan iofs tycka att det skulle kunna vara intressant f tidningen att skildra den konflikt som finns "under ytan" och som poppar upp på olika sätt.

Men vi kan inte kritisera tidningen för att en ledarskribent eller en lokalredaktör en viss dag väljer att prioritera andra ämnen. Det ingår i tidningens och redaktörernas uppdrag att göra sådana val, vilket innebär att de väljer bort det mesta. Händelser som kan vara intressanta kan efter någon dag kännas inaktuella.Det hör till att tidningen får kritik från många håll, men vi som politiker bör vara tacksamma att tidningen finns och att den försöker att vara oberoende. Naturligtvis hade det varit bättre om tidningen fortfarande haft konkurrens i Strängnäs. Men jag - som är en synnerligen kritisk journalist - har den bestämda uppfattningen att såväl ledarsidan som Strängnässidorna blivit mycket bättre de senaste åren.

2008-12-17 @ 22:29:11

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0