Amatörernas julafton?

Lotta Grönblad, Dag Bremberg och Margit Urtegård skriver alla på sina bloggar om dagens mastodontmöte med Kommunstyrelsen. Ja, vad ska man säga.

Dag anser att somliga av oss är "betonghäckar" som inte vill ha ett arbetsutskott under kommunsstyrelsen därför att han tycker att ärendena är dåligt beredda när de kommer till Kommunstyrelsen.

Han har inte begripit orsak och verkan här.

KS sammanträden är inte dåligt förberedda för att inte alla eller ett fåtal politiker träffas i någon form en vecka före KS' sammanträde och går igenom ärendena. De är dåligt förberedda därför att ordföranden helt enkelt inte gjort sitt jobb. Det är alltid ordförandens uppgift och ansvar att i god tid gå igenom varje ärende på dagordningen och se till att de handlingar och underlag som Dag just efterlyser, finns med och att de tjänstemän som kan svara på frågor om ärendena finns närvarande på mötet.

Denna förberedelse - som förvisso är ordförandens ansvar men som också borde delas av hela presidiet - är dock inte alls vad majoriteten avser med ett KSAU.

Majoritetens uttalade avsikt är att det beslutsförslag som ordföranden lägger fram för KS inte ska vara skrivet av Kommunchefen utan av politiker.

Det är legitimt men i och för sig ett feltänk. Kommunchefen - eller "förvaltningen" - har ingen rätt att lägga några som helst förslag i våra politiska församlingar. Den rätten har bara politikerna. När vi således till vardags antar eller förkastar "tjänstemannaförslaget" så är det i realiteten en bekväm ordförandens förslag vi tar ställning till.

Därför menar jag att det också är ordförandens uppgift och ansvar att förelägga sin styrelse, nämnd eller fullmäktige ett beslutsförslag som väl må vara grundat på ett tjänstemannayttrande men som ändå ska formuleras av ordföranden själv som uttryck för en politisk majoritets uppfattning, för så ska det vara.

Våra tjänstemän är ytterligt professionella och utför bara sina uppgifter. De är inte - och skall inte vara daddor för oss politiker. När vi gör bort oss så ska det inte bero på tjänstemännen - och gör det inte heller.

Idag bevittnade vi två magnifika nederlag för den nya majoriteten beroende på att man inte gjort sin läxa och inte förstår att fråga kunniga personer (inkl. kommunjuristen) till råds.

Jag har aldrig sedan jag kom in i Strängnäspolitiken på 70-talet upplevt att en majoritet, av minoriteten kunnat övertalas till att yrka avslag på sina egna förslag. Det var något alldeles oerhört enastående. Och jag hoppas innerligt att det var sista gången. Det var till och med så illa att Jens Persson var tvungen att som ensam, vidhålla ett förslag han ställt men sedan ångrat, för att man överhuvudtaget skulle kunna upprätthålla någon beslutsordning överhuvudtaget. Pinsamt är inte ordet. Det var värre än så.

Båda ärendena (gällande inrättande av ett arbetsutskott resp. upphörande av näringslivsutskottet) har varit uppe till diskussion tidigare i Kommunstyrelsen och återtagits av majoriteten efter att denna fått sig påpekat att de reglementen som fullmäktige fastställt för KS innebär att det ska finnas ett näringslivsutskott men inget arbetsutskott. Att de nu ändå försöker att få igenom ett AU och att lägga ner Näringslivsutstkottet utan att de verkar ha ägnat tidigare diskussioner mellan Kommunstyrelsens ledamöter en tanke är obegripligt, naivt och riktigt amatörmässigt.

Hur kan en man som fått ett av kommunens högsta förtroendeposter som ordförande för Kommunstyrelsen och som påstår sig ha så mycket erfarenhet av styrelsearbete i det privata näringslivet, ens ta upp ett ärende på dagordningen under beteckningen "Upphörande av näringslivsutskott" .

Han vet att ärendet måste behandlas och beslutas av Kommunfullmäktige eftersom utskottets vara eller inte vara, inte är en fråga för Kommunstyrelsen annat än för beredning. Han vet att minoriteten har haft starka och kloka invändningar. Han borde således ha haft ett färdigt beslutsförslag att lägga fram för styrelsen.
Förslaget borde varit förankrat hos Kommunjuristen.
Förslaget borde innehållit den alternativa lösning som nuvarande ordföranden i Näringslivsutskottet muntligen försökte framföra.
Men inget av detta fanns! Inte ens ett förslag till beslut! Jens Persson formulerade i hast en beslutsmening muntligen som han sedan föreslog styrelsen att de skulle rösta emot!

När det gäller KSAU, som Dag Bremberg inte förstår vårt motstånd emot: Dag Bremberg känner inte till hur det fungerat tidigare och vem som normalt vill inrätta arbetsutskott. Vi har en gång i tiden haft ett sådant. Här satt kommunalrådet plus en moderat, en centerpartist och två socialdemokrater. Dessa fem personer blev de verkliga makthavarna och beslutsfattarna. Vad dessa fem beslutade stod sig i KS och i fullmäktige med ytterst få undantag. Kommunens högsta beslutande organ reducerades till ett transportkompani liksom dess beredningsutskott, kommunstyrelsen. Någon politisk debatt i dagens mening förekom knappast. Det var en maktkoncentration utan like. Är det verkligen vad Mariefredspartiet eftersträvar?

Att Socialdemokraterna alltid varit för arbetsutskott beror på att de genom sin storlek alltid är garanterade två av de fem platserna.

Ville "de fems gäng" ha maximal utdelning och trumfa igenom ett kontroversiellt ärende (typ Vita Skolans rivning i Mariefred på 70-talet) så kallade man till KSAU-sammanträde på måndagsmorgonen, KS på eftermiddagen och slutligen KF på kvällen. Med omedelbara justeringar innebar det ingen möjlighet för opposition att ta ställning till ärendets innehåll.

Nu hade den nya majoriteten åter beslutat att föra fram frågan om ett arbetsutskott och även låtit skriva ett förslag till ändringar av KS reglemente som sade en sak. Men det visade sig under diskussionen att det inte var vad som stod i reglementsförslaget som majoriteten påstod sig ha menat.

Det värsta är att de inte begrep detta utan att vi andra var tvungna att hamra in verkligheten i dem innan de insåg att vi hade rätt och ordföranden åter föreslog att alla ledamöter skulle rösta för avslag på förslaget han just lagt fram.....

Vi har under olika perioder haft olika former av informationsmöten före Kommunstyrelsen då representanter för alla partier kunnat närvara och få information om kommande KS-ärenden och att då också ställa de frågor som man kunde ha och som skulle kunna klaras ut inför KS-sammanträdet. När därför Dag Bremberg nu menade att KS-sammanträdena alltid varit så oförberedda så kan jag inte annat förstå än att Dag Bremberg måtte ha uteblivit från dessa möten då han kunnat efterlysa de handlingar eller upplysningar han vid sammanträdet uppenbarligen tycker sig ha saknat.

Återigen - ett KSAU inrättar man av två orsaker: Majoriteten säger sig vilja göra det för den ena orsakens skull: att få rätten att formulera beslutsförslaget till Kommunstyrelsen. Således ett politiskt ställningstagande redan från början snarare än ett opolitiskt tjänstemannaförslag.

Den andra orsaken är att det förr eller senare kommer att delegeras en hel del typer av "mindre" ärenden för beslut i KSAU redan och då har vi den totala maktkoncentrationen.

Och kontentan av det hela blir ändå att KSAU kommer att besluta i enlighet med tjänstemannaförslaget och då är det enda man uppnått, en veckas förlängd hanteringstid för alla inblandade och ytterligare en mängd papper och utskicksporton.

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Du skrev "När det gäller KSAU, som Dag Bremberg inte förstår vårt motstånd emot..."

Vad menas med "vårt". Vilka talar du för?Det är okej att du inte anser att AU funkat bra förr (när kd eller fp inte varit med), och jag kan mycket väl förstå att det finns ett motstånd baserat på negativa erfarenheter.

Men om man anser att dagens tre (fyra) ledande personer i presidiet är lika maktfullkomliga som de tidigare beskrivs som, hur 17 kan man då förespråka att just dessa ensamma ska bereda alla ärenden?

Om man har dessa farhågor, desto större anledning att se till att även de mindre partierna får vara med och att diskussionerna sker med en öppen agenda. Då kan man också ifrågasätta såväl vad de kommit fram till som hur de gjort det. Nu ser vi inte alls vad som sker i korridorerna.Jag skulle vilja påstå att bevarandet av den gamla korridorkulturen i Strängnäs passar vissa personer. Vissa av dem älskar detta spel, som jag tycker är mer Robinson än demokratisk och rättssäker maktutövning. Men många andra tröttnar och de medborgare som fortfarande engagerar sig blir allt mer besvikna och förtroendeklyftan växer.

Vilket medborgarenkäten visade.Jag tänker fortsätta att ifrågasätta tills vi får ett mer öppet, demokratiskt och effektivt beslutsfattande.F ö skulle jag haft lättare att acceptera om kd ifrågasatte arbetskott, om ni inte samtidigt hävdade att vi ska ha ett näringslivsutskott, som ska gynna näringslivet, och sen hävda att det skulle göra medborgarna mer nöjda med sitt inflytande...

2008-08-12 @ 00:47:49
Postat av: Mats Werner

Det jag försöker säga till Dig Dag, är att den "beredning" Du efterlyste, nämligen bättre underlag, alla handlingar på bordet och svar på uppenbara frågor, löser Du inte bättre med ett AU än med någon av de informationsformer vi nu haft i ett par mandatperioder. Det Du efterlyser är som jag menar det en ordförandes - och presidiets om Jens låter dem vara med - ansvar och uppgift när sammanträden ska förberedas. Jens har en tendens att bara släntra in när det passar och tro att allt löser sig på sammanträdet.Ett AUs uppgift är som jag skrev att formulera ett förslag till beslut. Det är ju faktiskt majorietens rätt att formulera förslag till politiska beslut. Minoriteten får sedan opponera sig och formulera egna förslag. Därför menar jag att det också borde vara ordförandens uppgift att inte vara lat och bara hänvisa till "förvaltningens förslag" utan att faktiskt formulera majoritetens förslag.AU har en helt annan uppgift än både Personalutskottet och Näringslivsutskottet genom att dessa har att hantera ärenden inom specifika och avgränsade områden. När det gäller Näringslivsutskottet är dess uppgift att också vara en kontaktmöjlighet gentemot näringslivet som är av vitalt intresse för vår kommun och dess skattebetalare.Det är alltså olika typer av "beredning" som Du resp. majoriteten önskar och det måste Du också faktiskt inse.

2008-08-12 @ 11:11:41
Postat av: Mats Werner

F.ö. var Folkpartiet också med på den tiden! Partiet innehade Kommunalrådsposten - den enda!

2008-08-12 @ 11:14:55
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.En klockren redogörelse från gårdagens KS-sammanträde du har gjort i de frågor som det blev debatt kring.Du skriver: "Det värsta är att de inte begrep detta utan att vi andra var tvungna att hamra in verkligheten i dem innan de insåg att vi hade rätt och ordföranden åter föreslog att alla ledamöter skulle rösta för avslag på förslaget han just lagt fram....."Ja, det blir inte bra när vi får använda kraft och energi på att "hamra in verkligheten" hos ordförande i KS. Vi får hoppas att det blir bättre framledes.Klem Margit

2008-08-12 @ 12:30:33

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0