Tredje Backe - igen!

Alltsedan vi flyttade till Mariefred 1970 och framåt, hette det att stadens (för Mariefred är fortfarande "stad". Dessa privilegier går inte att upphäva) utvecklingsriktning låg norrut, utmed Stallarholmsvägen och Queckstavägen. Där hade staden egen mark att växa på. Att bygga utanför "Öster" var helt enkelt aldrig aktuellt. Av flera orsaker. Den främsta, att det var Kungsgårdens odlingsmark och den ansågs nog evig på den tiden. Däremot fanns det ett antal fritidsområden på den sidan om staden.

Så kom golfen till Mariefred. Golfbanan byggdes på Kungsgårdens ägor utmed infartsvägen och jordbruksverksamheten upphörde. Kronoarrendatorn (i andra generationen) blev green-keeper och inget var sig längre likt!

All annan jord arrenderades ut och blev till och med till salu. Ett exploateringsbolag poppade upp med ett avtal med Statens fastighetsverk om det stora odlingsfältet intill stadens östra gräns, Tredje Backe! Attraktiv sjönära mark med utblick över Gripsholmsviken.

Ett bra detaljplaneförslag kom fram. Kruxet var bara att en byggnation av den tänkta storleken skulle komma att innebära oacceptabla mändger av bilpassager förbi Mariefreds skoltomt. Väg 978 som smiter tätt runt skolhörnan innebär idag en kraftig trafikbelastning på en redan utsatt miljö med många barn i rörelse. Mariefreds skola är kommunens största. Och den vägen är den enda befintliga möjligheten att ta sig förbi stadskärnan och österut.

Att därför ytterligare spä på denna problematik känns inte särskilt bra. Mariefreds invånare i gemen känner detta som ett betydligt större problem än vad de flesta allianspolitiker gör som bara tycker: "Bygg!". Det märktes inte minst vid ett allmänt möte för ett par år sedan när denna fråga togs upp.

Miljö-&Räddningsnämnden hade också detaljplaneärendet uppe för behandling, men vägrade enhälligt att godta en exploatering på platsen så länge inte förbifartsfrågan är löst.

Kommunstyrelsen har instämt i denna bedömning vid minst två tillfällen då ärendet behandlats där.

Som jag då en gång skrev: "En ansvarig Kommunchef, som sitter och åhör diskussionen kring detta ärende i Kommunstyrelsen, borde omgående begripit att han skulle säga till sin Stadsarkitekt: 'Om ni nu har så många planer att jobba med att ni måste hyra in extern arkitektkapacitiet, då är det vettigare att ni lägger just den här planen åt sidan tills vidare och istället använder de knappa resurserna på planer som KS inte har invändningar emot.'".

Det hade varit det naturliga , korrekta och rimliga. Men Kommunchefen tycks ha sovit på mötena, eller haft öronproppar i eller nå't. För planarbetet fortsätter bara att rulla på som om inget har hänt!

Förlåt mig - men är inte detta en politikerstyrd kommun? Ska inte förvaltningen tolka och lyssna till de signaler som politikerna har sänt ut och arbeta därefter?

Stadsarkitekten yttrade lite harmset vid Mariefredsnämndens möte häromsistens att "vi tjänstemän gör bara som ni politiker bestämmer och ni har haft Områdesplanen och Fördjupningen av områdesplanen och Trafikplanen o.s.v. och ni har inte tagit bort Tredje Backe någon gång".

Ni inser att tjänstemännen inte lyssnar på oss politiker. Den förra gången denna fråga var uppe fick jag en inbjudan till Samhällsbyggnadskontorets månadsmöte (ytterligt ovanlig åtgärd) för att förklara vad jag menade när jag påstod att det verkade som om tjänstemännen hade en dold agenda och för att förklara att jag visst hade förtroende för SBK-chefen.

Vi tar det här igen: Vid alla tillfällen som detta har behandlats politiskt har politikerna uttryckt förtjusning över den goda och vältänkta planen MEN samtidigt sagt att JUST NU är det inte läge att jobba vidare med den eftersom förbifartsfrågan inte är löst. Självklart har således inte politikerna sagt nej till Tredje Backe. Politikerna har bara vid minst tre tillfällen sagt att så länge förbifartsfrågan inte är löst får ingen byggnation påbörjas på Tredje Backe. Är det så svårt att begripa? Och varför då fortsätta att lägga arbete på detaljplanen istället för att använda de knappa personalresurserna på planer med mindre hinder på vägen.

Jag sade på Mariefredsnämndens möte att det känns som Tredje Backe-planen är en förarlös ångvält som bara rullar på vad vi politiker än säger.

Vad gör då Stadsarkitekten med anhang för att lösa situationen? Ja, klart är att Vägverket inte i vår livstid ser någon som helst anledning att bygga en förbifart för väg 978. Därtill är trafiken för liten.

Om vi alltså vill ha någon byggnation på Tredje Backe måste det till en kommunfinansierad förbifartslösning.

Stadsarkitekten har därför lanserat tanken på s.k. genomsilning. Tanken är god men fel! Fel eftersom det egentligen bara finns en väg vidare ut mot Öster hur många gator dessförinnan man än genomsilar på - och det är vägen förbi skolan.

Den enkla och funktionsmässigt rimligaste möjlighet som fanns, Nyponvägen (som f.ö. konstruerades för att vara just en centrumförbifart en gång) och som går förbi bakom skolområdet och landar längre österut på Ärnäsvägen, den har man nu effektivt byggt för med en förskola.

När tillräckligt många insett detta har man istället lanserat en ny gata (man försökte först kalla den för "förbifart", men när man tittade närmare på förslaget så rör det sig bara om en ny lokalgata), söder om Hammaren och norr om befintliga radhuslängor, från Vårdcentralen och till Ekhovsområdet.

När - och om - den väl är beslutad och byggd och trafikföringen har justerats på bästa sätt, kanske man kan börja jobba vidare med byggnation öster om stadskärnan, trots att det fortfarande är väg 978 som går förbi skolan och trots att de stora trafikströmmarna otvetydigt kommer att fortsätta gå förbi skoltomten, eftersom det bara lär bli trafikanter från Slottsbrinken och Stallarholmen med ärenden österut som möjligen kommer att utnyttja de kringelkrokiga "genomsilningsgatorna".

Exploatören försöker hela tiden "sockra budet" mot kommunen för att skynda på processen. Först var det Bostadsbolaget som skulle få en tomt att bygga 42 efterlängtade hyreslägenheter på. Så blev det en lika efterlängtad förskoletomt (istället för 20 av de tänkta lägenheterna, men det kanske ingen märkte...) och nu sist erbjuder man sig att betala 4 miljoner kronor för den nya stadsgatan. Men eftersom den kommer att kosta ca. 9, så räcker de fyra inte särkilt långt förbi staden!

Möjligheten finns då givetvis att så snart som möjligt förverkliga det bostadsområde utmed den tänkta Hammargatan, som också ska finansiera gatubygget. Men då frågar man sig förstås - om det nu är en lokalgata vi faktiskt talar om - vilka risker finns då att vi hamnar i samma situation som på Nyponvägen, att de boende protesterar mot att ha genomfartstrafik på "sin" gata! Och vi vet inte om inte Hammaren är späckad med fornminnen och vi vet inte om vare sig FÖPen - där området finns med som framtidsalternativ - eller en senare detaljplan ens blir godkända i dagsläget.


Och så är vi tillbaka på ruta Ett!

Kommentarer
Postat av: Magnus W

Hej det vore intresant att höra dig utveckla händelserna runt: Kjell Eldensjö
(magnus.westerstrand@gmail.com)

2007-11-15 @ 16:09:00
URL: http://www.westerstrand.blogspot.com/
Postat av: Dag Bremberg

Mkt bra redogörelse!
Har väl bara en sak att tillägga: om stadsarkitektens planer drivs igenom så för det inte bara med sig trafikproblem, utan också att vägen dras där vi nu har två förskolor, som då måste bort. Som om vi inte hade dagisbrist redan i Mariefred.

2007-11-16 @ 09:25:21
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0