Tragiskt beslut om Tredje Backe.

Plan- & Byggnämnden i Strängnäs har nu beslutat föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tredje Backe i Mariefred trots att det kriterium som delvis samma politiker satt upp för denna plans realiserande inte kan anses uppfyllt, ens med den bästa vilja i världen. Nämligen att trafiken på väg 978 förbi kommunens största skola, skall ledas på annat sätt. Idag riskerar hundratals barn att skadas när de korsar denna väg för att ta sig till och från skolan. En tillkommande byggnation innebär ytterligare belastning på denna vägsträcka för att inte tala om all tung trafik i samband med byggnationen.

Den styrande alliansen var före mötet överens om att begära en miljöbedömning av planen. Därmed skulle planen läggas åt sidan i avvaktan på denna bedömning. Men när planarkitekten på sammanträdet menade att detta skulle innebära att man fick börja om på Ruta Ett och att det skulle ta ytterligare två år, fick Moderaterna och den Folkpartistiska ordföranden kalla fötter och bröt i vanlig ordning alliansöverenskommelsen.

Undertecknad plus representanterna från Centern och Miljöpartiet stod ensamma kvar. Ersättaren från Mariefredspartiet som inte hade rösträtt lämnar särskilt yttrande i samma riktning som min argumentation.

Under sammanträdet framkastade jag möjligheten att under en övergångstid innan Hammargatan är realiserad, förmå Vägverket att stänga av Slottsträdgårdsgatan utmed skoltomten för annat än bussar och boende medan övrig trafik skulle ledas Kärnbogatan-Hammarvägen-Nyponvägen eller med andra ord på behörigt avstånd från skolan runt innerstaden.

Samhällsbyggnadschefen sade att det skulle man "nog" kunna övertala Vägverket att göra. Utan någon större entusiasm dock.

Tänk om den här kommunen någon gång kunde göra saker och ting på "rätt" sätt. Redan vid sammanträdets slut fick vi klart för oss av ett i sig ganska obehagligt formulerat brev som brevskrivaren begärt skulle läsas upp för nämnden, att vi med all sannolikhet står inför ett nytt överklagandeärende. Detta betyder att de två år som en miljöbedömning skulle tagit förmodligen med råge äts upp av olika överklaganden.

Här följer min reservation mot nämndens beslut:

Inte utan viss förvåning har jag konstaterat att rubr. ärende avancerat till antagandebeslut trots alla de signaler från politiska instanser under "resans gång" som sagt att det inte får bli någon byggnation förrän förbifartsfrågan runt skoltomten (väg 978) är löst.

Själv har jag deltagit vid två KS-sammanträden och ett Miljö- & Räddningsnämndssammanträde som klart uttalat denna målsättning. Och jag kan ju konstatera i samråds- och utställningshandlingarna att samtliga kommunens nämnder samt Vägverket uttalat sig på likartat sätt.

Ändå kommer planen nu fram för antagande!

Vid samtliga dessa sammanträden har representanter för Förvaltningen funnits närvarande som tydligen inte lyssnat av den politiska uppfattningen. Om så hade varit fallet borde vederbörande sagt till ansvarigt kontor att - med hänsyn till den trängda personalsituationen - det vore rimligare att ägna befintliga krafter åt planer utan denna typ av invändningar.

Låt mig först ändå säga att det inte är något fel på planen i sig. Det är en utmärkt detaljplan. Läget är ypperligt och följer väl de intentioner vi har om att bygga med attraktion snarare än restriktion.

Men frågan om trafiken förbi skoltomten kvarstår i mina ögon olöst.

Kontoret hänvisar till att Trafikplan och FÖP har antagits och att såväl Tredje Backe som den trafikökning detta innebär finns med där och således "antagits" av politikerna. Planen hänvisar till den tänkta Hammargatan samt öppnande av Solvändan vid Vårdcentralen som lösningen på problemet! Hur någon kan tro att dessa åtgärder skulle få trafiken på väg 978 från Läggestahållet att - utan förhindrande åtgärder - ta någon annan väg än den nuvarande, är för mig en gåta.

Och även om politikerna "antagit" dessa planer, innebär ju inte det att det villkor samma politiker satt upp för att byggnation i Tredje Backe skulle få påbörjas på något sätt upphört att gälla som beslut.

Under sammanträdet hänvisades till ett exploateringsavtal som skulle finansiera den tänkta Hammargatan (söder om Hammaren) till 100 %. Avtalet kunde inte presenteras för nämnden, men eftersom jag sett det idag har jag fått en tidigare uppgift bekräftad. Endast ca. 1,5 miljoner finns kopplade till Etapp 1 i Tredje Backe. Resterande dryga 7 miljoner kommer inte förrän en bra bit in i Etapp 2.

Det innebär att inte bara den nuvarande trafiken utan också tillkommande trafik alstrad av de inflyttande i Etapp 1 PLUS hela byggtrafiken kommer att ledas förbi skoltomten.

Knappast vad politikerna hittills menat med att trafikfrågan vid skoltomten måste få sin lösning först.

Idag är Hammargatan endast ett streck på ett papper. Vi vet ingenting om dess realiserande.

Ponera att fastighetsmarknaden plötsligt punkteras (det har hänt förr) av räntechocker, oljekriser eller annat elände. Tror någon då att Etapp 2 är omedelbart förestående?

Ponera att de antikvariska myndigheterna finner omfattande arkeologiska fyndplatser i Hammaren som kanske t.o.m. omöjliggör eller i vart fall kraftigt fördyrar Hammargatans förverkligande.

Ponera att de tänkta boende utmed den lika tänkta Hammargatan - likt de boende utmed Nyponvägen en gång - inte vill ha "genomfartstrafik" på "sin" gata och vi får omfattande protester. Vart hänvisar vi då de bilar som trots allt letat sig upp dit för att ta sig förbi innerstaden?

Då vi inte i ett senare skede kan avslå en bygglovsansökan som följer en godkänd plan - även om trafiksituationen inte är löst - tvingades jag yrka på avslag på den föreslagna detaljplanen för Tredje Backe.

Då beslutet gick mig emot, tvingades jag reservera mig.

Kommentarer
Postat av: Anonym

Hello, nice blog!!!

2007-11-25 @ 19:15:52
URL: http://www.filhosdeumdeusmenor.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0