Fort och fel?

Ibland - numer allt oftare verkar det som - går saker och ting lite för fort i Strängnäs Kommun. Vid gårdagens fullmäktige klubbades t.ex. en detaljplan för Jagbacken i Läggesta, Mariefred, som varit bordlagd i avvaktan på att det tillhörande exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören/fastighetsägaren skulle specificeras i en punkt rörande en förskoletomt, genom en återremiss.

När klubban var på väg att falla - efter en mastodontrörig debatt (som egentligen mest handlade om det påföljande ärendet om exploateringsavtalet) med ajournering och allt - var situationen så förvirrad att till och med pressens representant spontant ropade: "Votering" (för att omgående inse det fatala och hålla handen för munnen).

Men nog blev det fel. Motståndarna mot planen ville ha en återremiss av denna - eftersom man inte ansåg att den genomförda återremissen av exploateringsavtalet hade resulterat i den begärda förändringen. Låter det komplicerat? Det är ingenting mot vad det i själva verket är!

Som vanligt är det behovet av förskolor i Mariefred som används som lockbete för de röstande fullmäktigeledamöterna. Ingen vill bli anklagad för att vara den som bromsar förskolor. Samtidigt poppade Plan- & Byggnämndens ordförande upp i talarstolen med standardhotet att varje förändring av planen skulle innebära en två-årig försening = ingen förskola!

Det hela började med att den tänkta detaljplanen presenterades för Plan-& Byggnämnden i våras. Gången innan hade vi ledamöter reagerat på att det saknades mark för förskola i en annan plan, så som vi beslutat att det ska vara vid alla nya bostadsområden. Den gången fick vi beskedet att skolkontoret krävde en 6 ha stor tomt annars var man inte intresserad. Eftersom en så stor skoltomt inte kunde rymmas inom det nya området, fick vi låta saken bero.

När dock samma sak upprepades i ärendet Jagbacken blev vi alla lite upprörda över denna brist på respekt från förvaltningen för de allmänna riktlinjer politiken fastställt för nya bostadsområden och krävde därför att det skulle föras in en tomt för förskoleändamål i planen. Eftersom de flesta av oss var nykomlingar i nämnden lät vi oss nöja med att Stadsarkitekten föreslog att man införde ett "S" för Skoländamål i det tänkta kvarteret.

Vad vi borde ha gjort var att samtidigt begära att "B" för Bostadsändamål togs bort helt. Men vår naiva tanke var att man kunde göra som förr, d.v.s. inrymma en förskola i en vanlig villa som när behovet minskade, eller en större anläggning förverkligades på en större tomt på andra sidan vägen, helt enkelt åter kunde förvandlas till en familjebostad.

Men icke - efter att förvaltningen först inte ville ha någon förskoletomt alls skulle det först bli en förskola med fyra avdelningar och senast nu en med sex avdelningar, vilket innebar att hela kvarteret behövde tas i anspråk!

Stora delar av Mariefreds förskolebrist skulle kunna lösas med denna trollkonst.

Kruxet var bara att tack vare - eller på grund av snarare - det "B" som fortfarande stod kvar på plankartan kunde exploatören med rätta hävda att om en skola skulle byggas här skulle all den bostadsbyggnadsrätt som planen innebar försvinna och eftersom den enkelt kunde prissättas, blev nu markkostnaden för kommunens förskola raskt ett antal miljoner dyrare än den skulle blivit om det bara stått "S" på planen!

Men - skam den som ger sig! Mariefrednämndens moderate ordförande ångade på och manade fullmäktige att godkänna planen för att den efterlängtade förskolan som redan är beställd och står i förråd, praktiskt taget omgående skullle kunna byggas. Han lovade på stående fot att det dels skulle införas i exploateringsavtalet att kommunen skulle köpa tomten och inte hyra och att man därvid kunde råda över var på tomten byggnaden skulle komma att hamna (eftersom just läget nära infartsvägen hade varit orsaken till återremissen).

Plötsligt var som sagt planen klubbad och klar. I efterhand upptäckte motståndarna att man i förvirringen inte hade infört de utlovade specifikationerna i beslutet "därför att ingen hade yrkat på det". Gissa om svordomarna hördes i bänkarna.

Men sitt lugnt i båten! Det lär inte bli någon förskola i brådrasket. Min egen gruppledare pekade efter sammanträdet på detaljplanekartan över det aktuella kvarteret. Där specificeras att det får byggas max. 24 huskroppar, vardera om max 130 + 65 kvadratmeter inom kvarteret. Den färdiga förskolan med 6 avdelningar lär inte inrymmas i den specifikationen. Och en planändring fick vi ju försäkrat, skulle ta två år - minst!

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Bra beskrivning av det tragikomiska fullmäktigemötet!
Jag var ju en av kritikerna, men jag ansåg det inte meningsfullt att yrka på att fullmäktige skulle göra en "avsiktsförklaring" i linje med det som moderaternas Arne A lovade. Jag tror tyvärr inte att det går att lita på några uttalanden från det hållet. Det enda som skulle hjälpt hade varit en ändring i planen.
Det positiva var väl ändå att ett antal personer insåg att vaga löften från visst håll inte är mycket värda.
Framöver ska vi se till att vi politiskt valda fattar tydliga, bindande beslut!

2007-11-28 @ 14:41:07
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0