Att sticka huvudet i sanden

I måndags beslöt Strängnäs Kommunstyrelses ledamöter att för gott sticka huvudet i sanden, som tisdagens ledare i Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning uttryckte saken. För att komma från den kanten var berömmet för min insats högst oväntat men givetvis inte ovälkommet. Det är skönt att då och då få bekräftelse på att man inte är helt "ute och cyklar". (Ytterligare bekräftelse i onsdagens ledarinpass!)

Med stor besvikelse konstaterade jag vid Kommunstyrelsesammanträdet att också Socialdemokraterna föll undan för enkla argument som att
"vi ska inte belasta skattebetalarna med 3000 i timmen för dyra advokater",
"vi har lärt oss och kommer att strama upp detta" och
"kommunchefen återkommer med en redogörelse om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra ett upprepande", och därmed drog de tillbaka sitt krav på en oberoende ansvarsutredning.

Affären Jägmästaren torde kunna betraktas som ett unikt exempel på hur illa man kan sköta en affär från början till slut. Det är en misslyckad affär av en storleksordning, ekonomiskt sett, som inte motsvaras av något annat i vår kommuns historia.

Historien om hur vi fick dyra bostadsrätter för höginkomsttagare istället för de billiga hyreslägenheter för ungdomar som Kommunfullmäktige beslutat och som var orsaken till att kommunen fick förköpa fastigheten och därmed beröva en enskild person hans tänkta bostad.

Här finns anklagelser om "riggad tävling". Här har avtal missats och felformuleringar förekommit. Här har möjligheter inte utnyttjats och erbjudanden om återgång avvisats. Här finns fullmäktigebeslut som överprövats av underställd nämnd - en nämnd som dessutom fattade sitt beslut i full vetskap om att alternativ fanns och att beslutet gick emot ett fullmäktigebeslut. Här finns beslut och åtgärder som går stick i stäv mot de planer som gäller och anvisningar som beslutats.

Kort sagt: omfattningen av misstag och underlåtenheter är så stor i ett och samma ärende att bara detta borde få varje ansvarskännande politiker att inte bara höja på ögonbrynen utan också att begära alla kort på bordet, en fullständig genomlysning och ett totalt klarläggande av var misstag och underlåtelser begåtts, hur de kunnat begås och vad som kan göras för att förhindra - inte undvika - en framtida upprepning.

Socialdemokraterna säger i sin skrivelse:

"Idag så kan man konstatera att hela ärendet hamnat fel men vi vet inte riktigt varför och på vilka grunder"

"Syftet med (den begärda) utredningen ska naturligtvis vara att undersöka hur ärendet behandlats"

Jag har utomordentligt svårt att förstå vad i KS presidiums "försäkringar" som kan ha lugnat Socialdemokraterna så pass att man drog tillbaka sin begäran om denna opartiska utredning.

För mig är det självklart att ett ärende som inte är någon slags "kommunhusintern" historia utan som berör såväl enskilda personer som kommunens invånare och skattebetalare och omfattar icke obetydliga förmögenhetsöverföringar från enskild kommuninvånare till kommunens skattebetalare och därefter vidare till en annan enskild företagare, utsätts för en grundlig och professionell granskning av oberoende part för att kommunens skattebetalare dels ska kunna känna att inget sopats under mattan och dels att det finns absoluta hinder för en upprepning.

Att som Kommunalrådet föreslå att den utomordentliga utredning fastighetsjuristen Anne-Christine Johnsson skulle vara just den efterfrågade utredningen, är helt obegripligt. Så obegripligt att man undrar om vederbörande politiker som fattade beslut på det förslaget, ens har läst igenom utredningen som berör de förhållanden som rådde före fattandet av bygglovbeslutet och vilka alternativ som då stod till buds och vad de skulle kunna ha "kostat". Den berör på intet sätt de frågor Socialdemokraterna - och jag - ställde om hur vi kom att överhuvudtaget hamna i den situation vi då befann oss i.

Att ev. ansvar som kan framkomma i utredningen skulle utkrävas tycker jag är en självklarhet. Vi är alldeles för dåliga på att utkräva ansvar från dem vi sätter i vårt ställe för att bevaka våra intressen som skattebetalare.

Nu har de närmast berörda grannarna överklagat det givna bygglovet och begärt inhibition av Plan- och Byggnämndens beslut. D.v.s. man vill att fastighetsägaren inte får påbörja någon verksamhet p.g.a. bygglovet förrän detta vunnit laga kraft.

De argument som framförs är mycket starka och det skulle förvåna mig om de inte rönte framgång. De har samtliga sagt att de avser att gå till absolut högsta instans om nödvändigt. Det är bara att önska dem lycka till och att beklaga kommunens invånare som får stå ut med politiker som av någon anledning verkar rädda för sanningen.

Och inte minst - lär få stå ut med den trista galleromgärdade byggtomten än i många år..........

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Ja, det var kul för dig att tidningen gav beröm, om än oväntat, som sagt.
Vad jag kan förstå så har tidningen övertolkat juristens rapport och dragit slutsatsen att kommunen skulle ha grund för att hindra bostadsätterna och driva igenom att det ändå blir små hyreslägenheter. Det kan jag tyvärr inte se.
Däremot håller jag med tidningen och dig, Mats, om att detta skötts på ett skandalöst sätt. Fast det förefaller inte unikt, snarare är det ett mönster att den politiska ledningen är otydlig och att ledande tjänstemän inte uppfattar att politiska beslut verkligen ska genomföras.
Det hade varit intressant att utreda exakt vad som gjorts i detta ärende, men det som skett i koridorerna går knappast att utreda. Frågan är också om nuvarande ledning är öppen för självkritik.
Ett konkret förslag om en seriös utredning hade jag kunnat stöjda, men något sådant kom ju aldrig. Sossarna är som sagt vacklande...

2007-11-07 @ 14:16:13
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com/
Postat av: Mats Werner

Hej Dag!
Håller ej med Dig. Kommunens planmonopol gäller fram till lagakraftvunnet bygglov. D.v.s. också enligt Anne-Christine Johnssons utredning hade P&B (Petterson och Bendel....?) kunnat parkera bygglovsfrågan och ändra detaljplanen precis på samma sätt som vi gör i kvarteret Astrea i Mariefred. Det hade inte lett till några skadeståndsmöjligheter visavis kommunen och det hade inneburit att vi i en ny detaljplan hade kunnat föreskriva det vi ville ha ut av fastigheten.
Det är också precis det vi skrivit i den nu gällande FÖPen och även i förslaget till ny sådan: vid förtätningar i befintlig begyggelse, skall ny detaljplan upprättas (Jägmästarens är 40 år gammal!). Det står vidare att stor hänsyn ska tas till anpassning till intilliggande bebyggelse. Allt detta struntar P&B i när man fattar sitt beslut.
Vi ska framförallt inte glömma att det nu aktuella bygglovet är ett nytt ärende. Det är inte detsamma som tidigare bygglovansökningar med lite justeringar - det är ett helt nytt objekt.
Kampen lär nog fortsätta.

2007-11-07 @ 15:39:54
Postat av: Dag

Ja, PBN kunde sagt nej (om det lett till skadeståndsanspråk är hypotetiskt nu), men det verkar som man alltid säger ja till bostadsbyggande.
Nu är det historia, så hur menar du att "kampen" fortsätter?

2007-11-07 @ 23:21:55
Postat av: Mats Werner

Go'morron Dag!
Vad jag menar är att "kampen" (allmänt uttryckt) går vidare med andra kombattanter och på andra arenor än kommunens i och med de överklaganden som nu ligger hos Länsstyrelse från i vart fall tre grannar. För kommunens - och därmed vår - del är det ju bara att avvakta möjligheter till yttranden till de olika överklagandeinstanserna och slutligen ett utslag någon gång om några år.
I viss mån har Du ju rätt i att det i vart fall just nu "är historia", men avgjort är det ju långtifrån. Det finns ju faktiskt en möjlighet att de som klagat får rätt och tvingar fram en ny detaljplan. Hur ställer Du Dig då till de riktlinjer och redan fattade beslut om hur kommunen ska hantera detaljplanefrågor vid förtätningar i stadens inre delar? Följer Du dem eller är Du beredd att ånyo blunda?

2007-11-08 @ 09:14:28
Postat av: Dag Bremberg

Jag kommer aldrig sälla mig till dem som väljer att blunda. Jag kommer att fortsätta att ifrågasätta.
Men jag kommer samtidigt försöka föra en konstruktiv, öppen diskussion med alla.

Och ja, man ska följa fattade principbeslut i ex FÖP eller MÅHL-plan. Tyvärr tycks dessa inte respekteras, utan exploatörernas intressen är numera överordnade, enligt (m).

2007-11-08 @ 13:46:10

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0