Ansvar Jägmästaren

Nu har två presidieledamöter i Kommunstyrelsen använt ordet "hämd" när de har frågat mig om min inställning till en ansvarsutredning i fallet Jägmästaren.

Jag vet inte varför ordet överhuvudtaget kommit in i resonemangen hos dem. Jag har inget eget intresse i detta. Jag har därför ingen anledning att hämnas och jag känner ingen av dem som blivit drabbade av kommunens bristfälliga hantering av ärendet. Inte heller har jag något otalt med någon av dem som skulle kunna bli föremål för en ansvarsutredning. Snarare tvärtom.

Det är alltså ett fullständigt ovidkommande ord i sammanhanget.

Vi sitter inte i Kommunstyrelsen eller på andra stolar för att göra "egna piruetter". Vi sitter där som representanter för kommunens invånare och skattebetalare.

Och för dessa är det inte orimligt att man går till botten med frågan hur det kan komma sig att det som en följd av en mängd misstag och genom Plan-&Byggnämndens bygglovsbeslut nyligen, kommer att ske en högst betydande förmögenhetsöverföring från i första hand en privatperson via kommunen till en annan privat företagare - och i andra hand från kommunens skattebetalare till densamme privata företagaren.

Och hur det kan komma sig att de som skattebetalarna har tillsatt som sina representanter i Kommunfullmäktige, kan besluta en sak medan en av fullmäktiges nämnder beslutar något helt annat.

Det är ju inte så att jag helt handlar på egen hand. Jag har en partigrupp bakom mig och jag har - sedan jag började ge luft åt min uppfattning - fått åtskilliga påringningar från enskilda invånare som instämmer i denna uppfattning och som önskar ett slutligt och oberoende klarläggande av turerna i detta ärende.

Bl.a. har jag kontaktats av en av deltagarna i den arkitekttävling som föregick hela proceduren. Han antydde att det dessutom skulle finnas tveksamheter i själva tävlingshanteringen. För mig framstår det som en allvarlig anklagelse i sig som kanske också borde få ett klarläggande. Den delen ligger dock utanför den nu aktuella frågan.

På Kommunstyrelsen på måndag ska en begäran från Socialdemokraterna om just en extern ansvarsutredning i frågan tas upp. Fyra av den styrande alliansens ledamöter stöder Kommunalrådets förslag till beslut: att förslaget från Socialdemokraterna ska avslås med hänvisning till den utredning som fastighetsjuristen Ann-Christine Johnsson gjort på Kommunjuristens begäran.

Felet är bara att den utredningen på inga sätt berör de frågor som Socialdemokraterna (och jag) vill ha svar på. Den fokuserar helt på vad Kommunen kunde/borde gjort istället för att bevilja bygglovet.

Man efterlyser från mina allianskamrater ett avslut av denna trista affär, men eftersom vi vet att Plan-&Byggnämndens beslut nu överklagats med begäran om inhibition (d.v.s. att byggherren inte ska få påbörja några arbeten förrän frågan slutligt avgjorts), lär vi ändå få leva med frågan under ett antal år framöver.

Hade man däremot gjort "rätt" från början hade chansen funnits att avslutet redan förelegat.


Kommentarer
Postat av: DE

I dagens tidning säger du:
"- Inte för att jaga syndabockar utan för att klarlägga varför det förs över värden på fem, sex miljoner till privatpersoner från kommunen, säger han."

Jag har tidigare påpekat din direkt felaktiga användning av namn och benämninnar på inblandade i den här frågan. (Felaktigheter som uppenbarligen var mycket nära att till och med användas i din skriftliga reservation mot ett nämndbeslut.) Frågan då var huruvida du inte insåg skillnaden på en privatperson och ett bolag, och därför använde ett egennamn som benämning på ett bolag.

Med anledning av det ovanstående citatet aktualiseras frågan återigen. Mig veterligen är ingen privatperson i kommunen inblandad i frågan, och ingen har heller agerat som privatperson. På vilket sätt överförs då värden "från kommunen till en privatperson"?

Om ett privat företag gör en visst på en affär med kommunen, vare sig det rör en upphandling av en tjänst, en entreprenad på kommunens uppdrag, ett fastighetsköp eller något annat, då kan man i alla dessa fall hävda att det förs över värden från kommunen till dessa företag (även om just det sättet att utrrycka sig känns politiskt rätt underligt), men i inget fall rör det sig om värden som förs till en privatperson. Den skillnaden är central.

Man frågar sig igen om sättet att utrycka sig bottnar i okunskap eller en genuin vilja att baktala enskilda komuninnevånare. Oavsett vilket svaret är, är det obehagligt att höra det komma från en politiker i kommunen.

Jag utgår från att det ovanstående citatet INTE är en del av det officiella protokollet från kommunstyrelsens möte.

/D

2007-11-06 @ 13:07:33
Postat av: DE

Mats,

Noterar att du i det senaste inlägget använder ett mer korrekt begrepp. Får väl hoppas att detta inte enbart grundar sig på min tidigare kommentar på detta inlägg (som av någon outgrundlig anledning tagits bort).

Jag tycker dock återigen att du kunde bemödat dig med att besvara min kommentar i ett mail. Du fick återigen i inlägget min mailadress.

Därtill framstår det som helt bisarrt att ta bort de kommentarer som kritiserar det du uttrycker. Själva poängen med kommentatorsfunktionen måste väl ändå vara att de som läser ska ge sin syn på saker och ting, samt att den som läser inläggen också ska se vad just andra kommentatorer skrivit.

Att konsekvent radera kommentarer som uttrycker kritik, det framstår inte som om man är särskilt intresserad av annat än en ensidig monolog. Då är en blogg definitivt inte rätt verktyg, särskilt inte om man annonserar i lokaltidningen och vill att läsarna ska följa den politiska diskussionen på just den aktuella bloggen. Det framstår, vänligt uttryckt, som mycket inkonsekvent.

2007-11-06 @ 22:12:33

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0