Förbifartsfrågan i Mariefred

Förbifartsfrågan i Mariefred

 

Det torde inte vara obekant att jag har en hel del att invända mot den tänkta detaljplanen för förskolan i Nyponvägens västra ände i Mariefred.

 

Vi behöver förskolor i Mariefred och av tradition är det näst intill omöjligt att finna någon plats som inte överklagas av någon......

Kommunen har häcklats länge nog att man nu till varje pris måste få igenom ett permanent bygge någonstans för att ersätta åtminstone några av provisorierna.

 

Det är ledsamt, eftersom den lösning man kommer att trumfa igenom för all framtid låser den enda förnuftiga förbifartsmöjligheten runt Mariefreds stadskärna.

 

Visst finns ett vägreservat avsatt mellan bebyggelsen utmed Hammarvägen och själva Hammaren, men är det egentligen ett önskvärt ingrepp? Och är det en ekonomisk realitet inom överskådlig tid?

 

Förbifartsfrågan är Vägverkets ansvar och därifrån har man aviserat att inga pengar finns avsatta under känd tid.

 

Men en enklare och framförallt mycket billigare lösning skulle kanske kunna få också Vägverket att lätta på plånboken tidigare än tänkt. Men då krävs att man från verkets sida agerar kraftfullt gentemot kommunen nu under utställningsskedet. Därefter är chansen försutten.

 

Samtidigt hade man kunnat önska att dåvarande kommunalt ansvariga tillsett att mark för en förlängning av Skogsborgsvägen ner till infartsallén undantogs när Gripsholms golfbana planerades. Istället fick vi en blockerande driving range där den naturliga förbifarten kunnat börja. Nu avser kommunen att istället bygga en krokig väg utmed granhäcken i driving rangens östra kant.

 

Och fortsätta att blockera möjligheter!

 

Med några enkal pennstreck skulle planen för förskolan kunna förskjutas söderut så mycket att en möjlig utsträckning västerut av Nyponvägen inte skulle förhindras. Inga stora tekniska problem hindrar en sådan förskjutning. Endast den vanliga hetsen när det gäller förskolor (i Mariefred i synnerhet) sätter skygglappar på de inblandade.

 

Nyponvägen byggdes en gång för att i en framtid kunna bli den förbifart man tänkte sig österut. De östra delen av vägen planerades till och med utan utfarter från fastigheterna. Fortfarande torde Nyponvägen vara den lösning som - tillsammans med lämpliga enkelriktningsåtgärder i stadskärnan - skulle fungera bäst som förbifart. Inte för krånglig och inte för långt bort.

 

Problemet som finns idag är det relativt sett fåtal fastigheter som har utfart mot Nyponvägen. Samtliga dessa fastigheter är det dock möjligt att nå bakifrån med relativt enkla gatukompletteringar. Kostnadsmässigt skulle denna lösning med all säkerhet hamna långt under Förbifart Hammaren, som dessutom skulle skära av förbindelsen mellan staden och Hammaren på ett betydligt brutalare sätt. Kanske inte minst denna aspekt kunde möjliggöra för Vägverket att tidigarelägga förverkligandet av förbifarten. Nyponvägen skulle givetvis behöva förses med ett par säkra över/undergångsställen.

 

Bussgatan mot Vårdcentralen skulle kunna stängas av vid Stallarholmsvägen liksom faktiskt även Kärnbogatan för att undvika alltför många in- och utfarter utmed Stallarholmsvägen.

 

Detaljplanen är nu utställd och min förhoppning är att förnuftet ska råda. Ingen säger i dagsläget att förbifartsfrågan kommer att lösas på just det av mig föreslagna sättet, men i vart fall har man inte förstört möjligheten, om man ändrar planområdets läge.

 

IFKs bollplan, som varit en av stötestenarna berörs varken mer eller mindre av en förskjutning eftersom den hur som helst måste ersättas när idrottsplatsen flyttas.

 

En annan invändning har varit att en förskjutning skulle minska området för en möjlig exploatör av Hammarängen. Detta är heller inte sant eftersom man med en förlängning av Nyponvägen (som förbifart eller lokalgata) möjliggör ett tiotal villatomter utmed gatan som kan ingå i exploatörens mark, vilka annars svårligen skulle kunna läggas in bakom förskoletomten.

 

MATS WERNER


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0