Fördjupning av Översiktsplanen för Mariefred/Trafikdelen

Samhällsbyggnadskontoret formulerar sig i fördjupningen av Översiktsplanen för Mariefred betr. förbifartstrafiken på väg 978: "Genom att öppna upp fler gator för genomfartstrafiken och fördela trafikflödet på fler gator så att den nuvarande trafiken och den tillkommande trafiken i takt med utbyggnad inte koncentreras till en gata." Man talar om det som ett "absolut krav både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt att avlasta" gatorna vid skolan genom fördelning av trafiken på flera gator till och från skolan.

 

Först och främst: Planen talar tvärtemot "öppnande av nya gator för genomfart" om att den idag helt öppna Nyponvägen (som är det enda existerande alternativet till skolhörnet) tvärtom "inte skall öppnas för genomfart förrän den nya förbifartsgatan byggts". D.v.s. man avser tydligen att istället stänga Nyponvägen och koncentrera all förbifartstrafik till skolhörnet!

 

Den "förbifart" som planen talar om är ju i själva verket ingenting annat en en ny lokalgata som skall försörja ett nytt bostadsområde (om vars tillkomst vi idag inte vet ett dyft!). En lokalgata med fler tomtpåfarter än vad den befintliga Nyponvägen har. Hur skulle den - med protesterande barnfamiljer utmed sig - kunna utgöra en "förbifartslösning"?

 

Visst låter detta med "genomsilning" bra, men hur tänker sig kontoret att "fördelningen" av denna genomsilning ska ske? Ska vi ha en trafikpolis i korsningen vid Grafikens Hus?

 

För vilka bilister tror kontoret kommer självmant att välja att köra vidare mot Stallarholmen, ta höger vid Solvändan, vänta för en buss som står i hållplatsförträngningen, svänga höger på Hammarvägen (eller i en avlägsen framtid - till vänster upp mot den tänkta nya lokalgatan), svänga vänster igen på Nyponvägen och köra bort mot Ärnäsvägen?

 

Och varför tror kontoret att tillräckligt få kommer att fortsätta att köra antingen Gripsholmsvägen-Strandvägen-Ärnäsvägen eller Kärnbogatan-Slottsträdgårdsgatan-Ärnäsvägen? Har man överhuvudtaget kontrollerat varifrån de 2500-2800 bilarna som passerar skolan kommer och vart de är på väg? Hur har man tänkt sig att kunna påverka dem att ta en längre omväg?

 

Det står att "genom dessa åtgärder bedöms skolområdet avlastas betydligt". Vem har bedömt det? Och på vlka grunder? Det talas om "beräkningar" som skulle visa på en "markant avlastning". Kan vi få dessa "beräkningar" redovisade och verifierade?

 

"Kärnbogatan kommer även i fortsättningen vara huvudgatan in i och genom Mariefred" - alltså ingen större förändring i realiteten.

 

För mig framstår förslaget som rena önsketänkandet. Eller i realiteten som ett fortsatt försök att genom blå dunster leda oss politiker in i ett hörn där Tredje Backe trots alla våra tidigare politiska beslut, byggs utan att en enda bil behöver försvinna från korsningen Slottsträdgårdsgatan-Ärnäsvägen.

 

Tredje Backe står fortfarande som Nummer Ett bland tillkommande bebyggelse och "Detaljplaneprogrammet är godkänt, första detaljplaneetappen påbörjad".

 

Vad nyttar politiska ställningstaganden till om vi ständigt låter oss ledas in i återvändsgränder?

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0