0

Birgit Ahrle ur tidenSkådespelerskan Birgit Rosengren-Ahrle, barnbarn till den legendariske stockholmskrögaren (Hamburger Börs m.fl.) och konstnären August Hallner, syster till den lika legendariska operettsångerskan Margit Rosengren, änka efter skådespelaren Elof Ahrle och efter skådespelaren Eric Gustafsson och mor till Anita Ahrle, kostymtecknaren Carina Ahrle och skådespelaren och konstnären Leif Ahrle, avled den 6 oktober i en ålder av 98 år. Den 27e november skulle hon ha fyllt 99.

Birgit var en scenpersonlighet redan i tidig barndom. Yster, lekfull, glad, positiv och med en livsaptit som hette duga. Efter en tid som förlovad med industrimannen Bengt Lyberg kom skådespelaren Elof Ahrle in som en stormvind i hennes liv. De gifte sig och fick tre barn.

I mitten på 40-talet drabbades Birgit av den uppblossande polioepidemin men lät sig inte nedslås utan fortsatte både i sin yrkes- och i sin modersroll. Mellan åren 1934 och 1979 hann hon med att göra inte mindre än 25 långfilmer. Det rörde sig om lättare komedier som passade hennes glada scenpersonlighet.

Min mor Ann-Mari, själv på sitt hundrade år, var i barndomen Birgits sommargranne, nära vän och lekkamrat. När Birgits minne började svika sa hon alltid att man kunde fråga Ann-Mari "för hon kommer ihåg".

Och Mamma kunde berätta om hur de båda ställde till med teaterföreställningar ute i Vaxholm, "Revysoppa av Rosengren & Co" (& Co – det var mamma det!), med specialsydda scenkläder av min mormor (= "egen atelje" i programbladet!).

Hon kunde berätta om hur de två fick sitta i spritkassan på Hamburger Börs där morfar August var krögare, för att uppleva något scenframträdande.

Hon kunde berätta om hur familjen Rosengrens hushållerska lagade familjens mat i köket i Stockholm, gick ner till Waxholmsbåten med den för att den sedan avhämtades vid anlöpet i Vaxholm och kunde avätas på den Rosengrenska sommarverandan.

Och hon kunde berätta om hur de båda förtjust mötte NKs Franskas chef Kurt Jakobsson (som då var gift med Birgits storasyster Margit) vid Waxholmsbåten och bar dennes väskor, väl medvetna om att tjänsten skulle lönas med flera stora silverpenningar. När Margit sedermera gifte om sig med den då unge och luspanke skriftställaren Eric "Kar de Mumma" Zetterström, blev det dock ingen bärlön!

Flickornas kontakt blev mer sporadisk tills den återupptogs på 70-talet. Birgit var då änka och nybliven sambo med sin gamle vän Eric "Kom, kom, kom till smörgåsbordet" Gustafson. Umgänget blev åter lika intensivt och Mamma som då i sin tur blivit änka, fungerade som bröllopsvittne då de båda så småningom gifte sig.

Även jag och min fru kom att träffa och umgås mycket med Birgit och Eric och de var flera gånger våra gäster i Mariefred. Eric ritade alltid sitt glada självporträtt med stor cigarr i vår gästbok. Att Mariefredsbesöken kunde kombineras med en kopp kaffe på "Operaterrassen", som de gemensamma vännerna hovsångarparet Brita Hertzberg och Einar Beyrons uteplats vid Gripsholmsviken kallades, gjorde inte besöken mindre glada! (Läs mer här )

När Birgit åter blivit änka och åldern och följderna av polion, resp. ett lårbensbrott till slut gjorde Birgit rullstolsbunden och min mamma rollatordito, blev de ömsesidiga träffarna alltmer sällsynta för att till slut upphöra. Dock ringde de båda åldrade damerna (98 resp. 99) till varandra varje dag ända tills Birgit under sommaren drabbades av en fraktur som gav henne svåra och ständiga smärtor vilka till slut blev henne övermäktiga.

För mamma har därmed den sista samtida rösten tystnat.

Vi sörjer Birgit med de goda ögonen, det glada leendet och den alltid lika postitiva attityden och humorn.
Thalia har mist en av sina stora systrar.


Birgit Rosengren och Ann-Mari Hardt (Werner)