0

Varför hackar alla på SEVAB?Jag har länge försökt få mina läsare att inse att felet med höga taxor och usla resultat inte ligger hos SEVAB utan hos dess inkompetenta ägarerepresentanter, d.v.s. Strängnäs kommunfullmäktiges ledamöter.

Senast läser jag i Strängnäspartiets motion av den 30 oktober i år följande:

"De ekonomiska resultaten skall före bokslutsdispositioner och skatt uppgå till

minst 20 mkr 2011, 25 mkr 2012, 40 mkr 2013n och lika mycket 2014.

Dessa ekonomiska mål framgår av ägardirektiven fastställda av fullmäktige i maj 2011 och

antagna på årsstämman i juni 2011."

Sedan konstaterar man förvånat att bolaget inte tycks klara detta! Och att det till och med finns en risk att kommunen ska behöva skjuta till mera pengar!!!!

Tala om skygglappar!

Om denna situation av fullmäktiges ledamöter idag upplevs som förvånande kan man onekligen fråga sig om de överhuvudtaget har läst bolagets årsredovisningar de senaste åren eller följt med den press- och bloggdebatt som förekommit. Och man måste ju fråga sig hur denna fullmäktigeförsamling – med vetskap om bolagets läge – så sent som i våras kunde fatta beslut om så fullständigt fantasibaserade ägardirektiv! Har ni helt tappat all sans och vett?

Strängnäspartiet drar en riktigt bra slutsats av sina nyfunna iakttagelser, men ger sig sedan in på några att-satser som ånyo andas typisk politikersnömos.

Man vill att Kommunstyrelsen och SEVABs styrelse i dialog ska utröna varför det gått så illa och vad man kan göra åt saken!

Jag trodde i min enfald att mina tidigare fullmäktigekollegor var fullt införstådda med följande sedan länge helt uppenbara fakta:

1. Bolagets egna kapital har aldrig anpassats till den kostym som fullmäktige beställt av bolaget.

2. Bolaget har fått i uppdrag av kommunfullmäktige/ägaren att själv finansiera, bygga och driva ett projekt i halvmiljardklassen utan något kapitaltillskott från ägaren – och med ett aktiekapital om 8,3 miljoner!! (Vad brukar vi kommunpolitiker säga när farbror staten beslutar om nya uppgifter för kommunerna utan att skicka med en påse pengar?)

3. Kommunen har med full vetskap om de åtaganden och det resultat som denna jätteinvestering fått till följd, ändå valt att fortsätta att kräva utdelning ur bolaget!

4. Bolaget har fått i uppdrag av kommunfullmäktige/ägaren att finansiera, bygga och driva ett s.k. stadsnät som från början var ett illa genomtänkt och hopplöst företag och som bara fortsätter att generera förluster som inte ägaren behöver betala – utan som SEVABs nätkunder får betala! Kommunfullmäktige hade för bara ett halvår sedan möjlighet att sätta stopp för detta vansinniga penningutflöde, men valde återigen att inte ta tillbaka sitt uppdrag utan begär att det ska fullföljas. Återigen utan att skicka med nödvändigt kapital utan vältrar återigen över finansieringen av vansinnigheterna på bolagets elnätskunder.

2. Kommunen har överlämnat fiktiva tillgångar i VA-verksamheten till SEVAB till ett debiterat värde om 50 miljoner kronor. Och tar dessutom en orimligt hög ränta av SEVAB på den revers som alltså är 50 miljoner kronor för hög.


Detta, Strängnäspartiet, är orsakerna till att det ser illa ut i SEVAB.

Men det är alltså inte I SEVAB som åtgärderna ska vidtas för att förbättra situationen – det är hos ägarens företrädare! D.v.s. Strängnäs Kommunfullmäktige. Det är där besluten ska fattas som gör det möjligt för SEVAB att åter bli ett företag med ekonomin i balans.

Men ärligt talat! Är det någon som tror att dessa åtgärder blir vidtagna? Att kraftfulla beslut kommer att fattas som skulle innebära en oerhörd försvagning av en redan usel kommunal ekonomi?

Så länge bolaget är bundet av de olika uppdrag och förutsättningar kommunfullmäktige lagt på det så hjälper det inte hur professionell och duktig personal och ledning bolaget har. Det går helt enkelt inte!

Nej, jag är för ovanlighetens skull fullständigt pessimistisk när det gäller den nuvarande politiska apparatens förmåga att på ett verkningsfullt sätt ta itu med den finansiella problematik som är relativt sett nästan värre än Greklands. Och då menar jag inte bara den nuvarande majoriteten. Eftersom också andra konstellationer genom det som skedde 2008 är skadskjutna är det i dagsläget omöjligt att forma en majoritet i Strängnäs som kan lösa kommunens problem.

Det krävs – liksom i fallet Italien – en opolitisk professionell ledning som kan avveckla kommunens nuvarande oförsvarliga skuldberg och återföra Strängnäs kommun till en situation där det finns pengar att använda för det som invånarna och de inflyttade efterfrågar och som inte behöver användas till räntebetalningar.

Komplettering den 2 december: Oppositionsrådet Maria von Beetzen kräver enligt dagens tidnings förstasida "ny ledning" för SEVAB. Visserligen tycks hon avse styrelsens ordförande och inte bolagets ledning (det är väl en rubriksättare som tänkt fel som så många gånger förr!), men fortfarande har hon fel fokus. Felet ligger inte hos en bakbunden bolagsstyrelse utan hos den bakbindande inkompetenta huvudägarens representanterSträngnäs kommunfullmäktigeledamöter (till vilka förvisso såväl Maria von Beetzen som SEVABs styrelseordförande Leif Lindström hör)