Ärerörigt påhopp av Karl-Yngve Åkerström!

Karl-Yngve Åkerström har av outgrundlig anledning skrivit ett öppet brev till Kristdemokraterna istället för att replikera på mitt blogginlägg där han borde gjort det - på min blogg. Där finns även klicklänk till hans egen första drapa så att alla som läser ska kunna bilda sig en riktig uppfattning om frågan. Det är andra gången han beter sig så.

Varför skriver Åkerström ett öppet brev till ett politiskt parti om vad jag skriver på min personliga blogg? I all synnerhet, som han borde känna till att jag sedan fem månader inte längre tillhör partiet ifråga. Vad detta parti har för uppfattning i frågan varken vill eller kan jag yttra mig om, men så länge jag var med i partiet ifråga så var den samlade uppfattningen att beslut som i full enighet tagits av kommunens högsta beslutande organ, borde leda till efterföljd. Det skulle förvåna mig om partiet - eller ens något annat parti - har en annan uppfattning i den frågan.

Visst kan politiska beslut bli tokiga. Många är det faktiskt. Oftast är dock sådana beslut tagna av en enkel majoritet med en stor men nedröstad opposition.

Så icke i fallet med den kommunala torgstadgan som i alla instanser och vid alla (och de är vid de här laget många) tidigare behandlingar röstats igenom i full enighet mellan partierna. Vid den senaste behandlingen ändrade sig en ledamot efter Kommunstyrelsebeslutet och fick med sig ytterligare en ledamot i fullmäktige på en reservation. Men det var fortfarande 47 ledamöter för stadgan, mot dessa två.

Åkerström skriver att Göran Hägglund förespråkar ett mindre detaljreglerat samhälle. På annan plats jämför han stadgan med Moses stentavlor och frågar vem som behöver en  Grönköpingsmässig torgstadga och huruvida den har stöd hos invånarna.

Snälla Åkerström!  Vad har det med saken att göra?

Strängnäs Kommun har redan en antagen torgstadga. Om Åkerström vill att den ska tas bort, får han väl väcka ett medborgarförslag eller via något parti börja driva frågan. Men så länge stadgan finns ska den väl ändå följas, folkuppfattning eller ej....eller?

Med Åkerströms resonemang skulle väl bilförare inte behöva efterleva hastighetsangivelser om dessa saknar stöd i folkuppfattningen.

Åkerström påstår att jag drivit en ”fientlig linje mot torghandlaren Nedzad Jazic”. Att jag skulle vara ”främlingsfientlig” och ”sprida myter” om torghandlaren. Åkerström läser isåfall illa. Jag har gång på gång framhållit att mina synpunkter i frågan är av ett principiellt slag och att jag inte har några synpunkter på torghandlaren ifråga. Jag har t.o.m. framhållit att han säkert är en duktig och framgångsrik sådan som bl.a. min hustru gärna handlar av. Åkerströms påståenden om vad jag skulle ha skrivit är lögnaktiga för att inte säga rent äreröriga.

Först i och med Åkerströms egna förra artikel blev det en fråga som istället handlade om en invandrare som borde få bedriva sin verksamhet i strid med de bestämmelser rörande torgvagnar som kommunen antagit, eftersom han kom från ett land där Åkerström sett mycket elände och där torghandeln hade en så mycket längre och rikare tradition än lilla Strängnäs, där politikerna borde ägna sig åt annat än att förmå invånare att efterleva de bestämmelser man beslutat om.

Att Kommunfullmäktiges förre ordförande berättade att hans hund alltid fick en morot när de passerade torghandlarens stånd, är en av många känd historia och var Åkerström läser att jag påstått att dessa morötter skulle vara mutor vet inte jag.

Lika lite som när Åkerström skriver att jag skulle påstått att torghandlaren med hjälp av en skiva skulle försöka dölja att det rör sig om en mobil varuvagn. Jag har läst igenom allt vad jag skrivit om detta och INGENSTANS finns vare sig det ena eller andra påståendet som Åkerström pådyvlar mig.

Åkerströms jävsuppfattning får stå för honom själv. Dessutom är hans uppfattning om min förmåga att styra fullmäktiges beslut oerhört smickrande för mig, men dessvärre helt osann. I det avslutande stycket vill han rent av påstå att min makt skulle vara så oerhörd att jag förmådde köra över den ”reella demokratin”. 

Åkerström borde dra sig till minnes den fråga (Jägmästaren) där jag för några år sedan - ivrigt påhejad av just samme Åkerström och Strengnäs tidnings politiske redaktör - förgäves försökte få med mig ens en återremissminoritet av fullmäktige. Den gången hade jag önskat att jag hade den makt Åkerström nu tycks tilltro mig.

Vidare påstår Åkerström att jag skulle skrivit ”två koleriska blogginlägg” som reaktion på hans artikel. Var han finner det andra vet inte jag.

Själv har jag bara skrivit ett. Om det är att betrakta som ”koleriskt” lämnar jag till läsaren att bedöma.

Eftersom Åkerströms osakliga påhopp på mig innehåller osanna påståenden, utgår jag från att tidningen publicerar en länk till detta mitt blogginlägg så att läsarna får bilda sig en egen uppfattning ( http://matswerner.blogg.se/2011/may/torghandlarens-platschabrak-blir-en-invandrar.html ).

Slutligen påstår Åkerström att undertecknad är ”stoppad som debattör i Strengnäs Tidning på grund av sina påhopp”! Detta är ren ärekränkning och har idag dementerats av tidningens politiske redaktör. Att jag inte publicerar några insändare eller debattartiklar i Strengnäs Tidning beror på mitt eget beslut och endast Åkerström har nu en andra gång fått mig att göra ett avsteg från detta.

Vilken lättnad det måtte vara för kommunfullmäktiges ledamöter att jag inte längre är kvar i politiken och kan ”förödmjuka mina meningsmotståndare” som Åkerström lika ovederhäftigt påstår. Den ”reella demokratin” kan anförd av Karl-Yngve Åkerström göra sitt triumfartade återinträde i Strängnäs Kommunfullmäktige!

Ack ja.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0