1

Tankevurpa av erfaren journalist!

Den erfarne journalisten och TV-producenten emeritus Anders Bauer går ut till försvar för Kommunalrådet Tord Tjernströms rätt att i maktens korridorer agera som företrädare för särintresset Åkers Folkets Hus-förening.

Han har lika fel som Tjernström när denne påstår att ett köp från kommunens sida av Folkets Hus inte skiljer sig från "kommunens köp av Föreningen 13 i Mariefred" (vilket inte var ett köp utan en gåva!).

Tord Tjernström må i sin roll som fullmäktigeledamot föra fram sina Åkersväljares önskemål även om han också i den rollen faktiskt företräder samtliga kommunens skattebetalare Precis som en styrelseledamot i ett aktiebolag endast har bolagets bästa för ögonen, ska Tjernström primärt ha alla kommunes skattebetalares bästa för ögonen.

I sin roll som Kommunalråd är han, precis som vilken minister i Reinfeldts regering som helst, företrädare för hela kommunen - alltså även oss Häradsbor t.ex, som sannerligen inte ser nyttan av att kommunen för skattemedel förvärvar nya fastigheter och lokaler i Åkers Styckebruk när man samtidigt gör allt för att bli av med ett lokalöverskott.

Kritiken mot Tjernström är alltså högst berättigad så fort han i sin maktposition sätter särintresset före allmänintresset.

Margit Urtegård och Jan Eriksson klargör detta väl i ett inpass i tidningen den 10 november
1 Kerstin Svensson:

Jag tror inte att Åkers invånare är så intresserade av Folkets Hus, inte ens alla socialdemokrater. Om intresset hade varit så stort som Tord tycks tro så skulle väl föreningens ekonomi sett annorlunda ut.

Folkets Hus har en stämpel som socialdemokraternas högborg och den stämpeln kan nog aldrig tvättas ur. Jag tror dessutom att Folkets husverksamheter runt om i landet har det kärvt om dom inte redan är nedlagda. Lokalerna har tagits över av företag.

Med andra ord Folkets Huseran, såväl som folkparkernas tid är över. Det är bara att konstatera att även festivalerna håller på att försvinna.Kerstin