Nådens vindar växlar riktning...UPPDATERAD!


Exempel på en fast torgståndslösning från Vaxholm på dagen.....

Jag har gjort ett avsteg från min föresats att inte lämna in någonting till Strengnäs Tidning så länge Alex Voronov är ledarskribent och ansvarig för insändarsidorna.

En av anledningarna till min föresats var att sagde Voronov publicerade ett par rätt så aggressiva invändningar mot en artikel jag skrivit men som han själv valt att inte publicera.

Ett av många argument som framfördes från olika håll är att en debatt som initieras i en tidning också ska föras vidare i den tidningen.

Det inlägg från min sida som Karl Yngve Åkerström har synpunkter på i tisdagens tidning, finns att läsa på min blogg och den gode Åkerströms kommentar borde givetvis läggas in där och jag borde avstå från att kommentera Åkerström i Strengnäs Tidning, där min replik idag tagits in i starkt beskuret skick.

Men som sagt, nådens vindar växlar riktning! För några år sedan höjdes jag till skyarna av såväl sagde Voronov som av Karl Yngve Åkerström för min ”rakryggade och konsekventa hållning” när det gällde affären Jägmästaren.

Samme Åkerström, som då hyllade mig för att jag konsekvent motarbetade - med några få undantag - hela den övriga politikerkåren för att försöka få denna att hålla sig till det man en gång beslutat i frågan, rackar nu ned på mig för att jag påtalar det rimliga i att beslut som om och om igen fattats av en på alla nivåer helt enig politikerskara också ska leda till handling och resultat.

Jag har länge påpekat att politiker saknar uthållighet och konsekvens. När väljarkåren efterfrågar långsiktiga beslut och långsiktiga planer är det väldigt sällan som dessa beslut och planer ens överlever mandatperioderna.

Jag må vara gammaldags  (har förvisso funnits med i Strängnäspolitiken sedan mitten på 70-talet, längre än de flesta m.a.o.) som fortfarande tror på den representativa demokratin. D.v.s. ett system där väljarna utser sina representanter vilka sedan för deras räkning fattar beslut som är kloka, korrekta och med en helhetssyn som innebär en god hushållning med skattebetalarnas pengar.

Jag vill gärna åter påpeka att mina tidigare artiklar i frågan om ”plåtschabraket” inte har ett dugg med Nedzad Jazics person att göra. Tvärtom har jag flera gånger påpekat hans duglighet och den nytta han uppenbarligen tillför även om jag också utgår från min bakgrund som köpman när jag säger att en rörelse som är permanent och yrkesmässig också borde bedrivas i fasta lokaler precis som andra köpmän får göra. Torghandel per definition är något som är tidsmässigt begränsat till ”torgdagar” och avsikten är att bereda sådana handlare som inte har detaljförsäljningen som huvudsyssla eller säljer på flera orter, en möjlighet att bjuda ut sina produkter till allmänheten.

Min hållning i denna fråga är alltså rent principiell. Jag anser inte att det är rimligt att Strängnäs Kommun ska behöva ägna all denna tid åt ett förhållandevis så litet ärende. Under mer än tio års tid har alla kommunens politiker i ansvariga nämnder, i Kommunstyrelse och i Kommunfullmäktige varit eniga om att det inte ska förekomma saluvagnar på Gyllenhjelmstorget.

Som jag påpekat åtskilliga gånger: INGEN vill ha bort vare sig torghandeln eller Nedzad Jazics från Gyllenhjelmstorget- BARA HANS SALUVAGN!

Jag har personligen försett ansvarig nämndordförande med fotografier och torgstadgor från liknande Mälarstäder och framförallt med fotografier av fasta torghandelslösningar som tillämpas i bl.a. Stockholm och Vaxholm och som borde kunna tillfredsställa såväl kommunens som också Nedzad Jazics behov.

Under dessa mer än tio år (läs hela den sorgliga historien här ) har torgstadgan omarbetats vid ett flertal tillfällen för att på alla tänkbara sätt tillmötesgå Nedzad Jazics önskemål så när som på just saluvagnen.

Så sent som i våras antogs en ny torgstadga i fullständigt politisk enighet av kommunfullmäktige - återigen utan möjlighet att ställa saluvagnar på torgen.

Jag vet inte hur Karl Yngve Åkerström resonerar, men i mina ögon så innebär denna fullständiga enighet som rått i mer än tio år - långt innan jag själv åter kom i kontakt med frågan - någonting. Min uppfattning är att ett beslut som fullmäktige tagit också skall respekteras och följas - av alla! Inkl. Nedzad Jazics. Så har dock långt ifrån alltid varit fallet.

Jag har varit förvånad över att alla politiker för en gångs skull kunnat visa prov på såväl uthållighet som konsekvens trots alla påhopp. Och det hoppas jag kommer att fortsätta, liksom jag hoppas att problemet med saluvagnen någon gång ska få en permanent lösning som tillfredsställer alla parter.


....och på kvällen! Vintertid försvinner också podierna och endast bågen som innehåller alla nödvändiga anslutningar står kvar.

I dagens ST ger Karl-Yngve Åkerström en replik där han invänder att politiker borde ägna sig åt väsentligare frågor än torgstånd! Repliken finns dessvärre inte på nätet.

Jag  kan ju inte annat än hålla med Karl-Yngve, och det är ju precis vad jag skriver här ovan. Låt mig därför på nytt poängtera att det är inte politikerna som satt igång denna cirkus utan de som stöder Jacic' saluvagn!

Politikerna har en gång för drygt tio år sedan antagit en torgstadga i full enighet. Därefter har ett antal nya stadgor tagits för att namnlistor har cirkulerat, tidningsartiklar skrivits, morötter har utdelats - allt för att underlätta för Jacic. Istället för de tänkta tre torgdagarna blev alla veckodagar torgdagar, istället för inga stånd på Gyllenhjelmstorget blev det åter möjligt med stånd där OCH SÅ VIDARE! Hur många gånger ska jag behöva upprepa detta! Politikerna har INTE gjort annat än att försöka vara så tillmötesgående som möjligt. Men det hjälper inte när vederbörande obstruerar genom att vägra följa de anvisningar som den enade politikerkåren antagit.

Det som eftersträvas från denna välvilliga opinion, dit Karl-Yngve Åkerström hör - trots att han inte tycker att vi politiker ska syssla med torgstadgor, är ju blott och bart att till slut trötta ut tillräckligt många politiker så att dessa börjar svika sin uppfattning såsom Strängnäspartiet nu börjat göra. Man räknar med att droppen till slut ska urholka stenen så att den enskilde torghandlaren får göra precis som han vill på torget, precis som han gjort hittills, eller hur?

Jag frågar Karl-Yngve Åkerström igen: Är det den typen av politik och politiker Du vill ha vid styret? Vindflöjlar?

För då lämnar jag politiken och föreslår återigen att alla kommuninvånare samlas på Västervikstorget en gång i månaden och med handuppräckning bestämmer vad tjänstemännen ska göra under kommande månad!

Blir Du nöjd då, Karl-Yngve?Kommentarer
Postat av: Christer Ståhl

Har vid ett antal tillfällen passerat det omnämnda "torgståndet" och kan bara hålla med Mats om att det inte på passar in i miljön.

2010-07-01 @ 11:24:26

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0