5

"Det är väl någon slags demonstration, antar jag!"

Rubrikens replik fälldes av Socialdemokraternas Ingrid Fäldt på Kommunfullmäktiges valberedningsmöte sedan jag och några andra överlämnat en bunt avsägelser som ledamöter och ersättare i Demokratiberedningen och samtidigt aviserat att vi inte avsåg att föreslå några nya på dessa poster.

I dagens Strengnäs Tidning kan vi läsa om vår d.v.s. oppositionens samlade uttåg ur Kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Hoppet är att det samlade uttåget ska ge någon form av kick till den politiska majoriteten att börja ta demokratifrågorna på allvar.

För egen del kan jag säga att sedan majoriteten tog över styret i Demokratiberedningen och med kännedom om den nye ordförandens hela inriktning, har jag med min grupps goda minne "nedprioriterat" arbetet i beredningen och endast varit närvarande vid två tillfällen. Det har alltså inte varit någon uttalad protest, mer en krass bedömning av om min närvaro innebar någon påverkansmöjlighet eller ej. Jag bedömde att så ej var fallet.

Så här skrev jag i en bloggkommentar på Margit Urtegårds blogg i december 2009:


"Därav min pessimism. Alldeles i synnerhet som fullmäktiges Demokratiberedning - som förr var ett forum för framåtseende, visioner och nya idéer, nu leds av Fullmäktiges verklige betongkluns. En person som uttalat är motståndare till förändringar, en sann bakåtsträvare och som t.o.m. är värre än jag på att tala om "hur det förhåller sig"!"

Och jag insåg snart att även övriga oppositionspartier tydligen gjort samma bedömning. När Kerstin Svensson (M) nyligen mailade mig och några andra och frågade ""var är ni? Det är så ensamt här!" och när sedan Monica Stålborg Billberg (MP) meddelade att hon och hennes parti beslutat att lämna beredningen, föddes raskt tanken på en gemensam aktion för att sätta ljuset på det bristfälliga arbetet med demokratifrågor.

Som framgår av andras kommentarer så har vi sysslat med tekniska frågor som olika system för webradiosändningar från Fullmäktigemötena, tekniska lösningar för voteringsanläggningar och mikrofon-anslutningar och inte minst frågan om lokal för fullmäktiges sammanträden (en typisk fråga för fullmäktiges presidium att hantera).

De beslut vi fattat om just websändningar har aldrig blivit effektuerade. De två omfattande utredningar vi ägnat mycket tid att få fram om olika möjligheter för en politisk organisation mer up-to-date och bättre i fas med den vassa förvaltning vi skapat har bara lagts på hyllan. De lästes inte ens av den KF-orförande som beställt dem och som själv uppmanade partierna att läsa den till partiöverläggningar efter det förra valet. Vilka partiföreträdare var det som inte ens öppnat utredningen när vi kom så långt? Jo just Folkpartiets företrädare inkl. KF-ordföranden!

Då måste man till slut ställa sig frågan om meningen med denna beredning.

Närvaron har varit oerhört dålig de senaste sex månaderna. Förutom gerodronterna på majoritetssidan en eller som mest två företrädare för de övriga sex oppositionspartierna. Med samma resongemang som Björn Lind använde som motivering för att han ville lägga ner Kommunstyrelsens näringslivsutskott borde majoriteten ha lagt ner Demokratiberedningen för länge sedan.

Men det är väl den allmänna brist på insikt som Kommunalrådet så tydligt demonstrerade vid gårdagens KF-sammanträde och som Oppositionsrådet Maria von Beetzen efterlyste, som gäller. I det sammanhanget vill jag gärna återge Strängnäspartisten Jan Erikssons kommentar till Jens Perssons kaxiga inlägg igår:

"Slutklämmen ”det är verkstad” var bäst tycker jag. Det hela är ju som ett vanligt avsnitt av Lyxfällan. Man tar lån för att betala av lån, man får bidrag som engångsbelopp och tycker att man på så sätt har minskat sin skuld och är på grön fot igen".

Läs också vad Maria von Beetzen, Margit Urtegård, Kerstin Svensson och Terese Holmberg skriver.

Mycket träffsäkert, lugnt analytiskt och reflekterande inlägg ! Du är en mästare !

Åh! En får tacke!

3 PeGe:

Ja, detta är någorlunda välformulerat och ger en saklig bild av ståndpunkterna. (Även om det nu rätt överanvända begreppet "samlat uttåg" ger bilden av en fem-sex oppositionsrepresentanter som demonstrativt och taktfast tågar ut med Mats som fanbärare i täten och en flöjtist strax bakom.) Detta inlägg är saklig argumentation, även om jag inte håller med om alla detaljer, och något helt annat än den rätt unkna debattapproachen i andra ärenden.

Så sossar gillar inte längre "demonstrationer"?

Hur ska de göra på lördag då???

Ja, nu var det väl kanske inte jag som var fanbäraren i detta fall.