7

Nya majoriteten kör hårt - men med huvudet i sanden!

Idag gjorde Kommunalrådet på Kommunstyrelsens möte, det som han borde gjort för länge sedan och som på ett praktiskt sätt visade att det gick alldeles utmärkt att klara detta med att få ett politiskt formulerat beslutsförslag till KS, utan att behöva införa ett Arbetsutskott. Precis som jag påtalat!

Han distribuerade nämligen en lista med förslag till beslutsmeningar i de olika ärenden (nja, kanske inte alla...). Ännu bättre hade det givetvis varit om han gjort det redan i förväg, men vi får väl vara glada för det lilla.

Samtidigt gav han ytterligare ett prov på hur man kan utnyttja detta med överrumpling för att härska.

Inte samtidigt med den ovan nämnda listan, men alldeles innan ärendet om Motionen från Mariefredspartiets Dag Bremberg om en utredning av konsekvenserna av ändrade ägarandelar i SEVAB, skulle behandlas, delade han ut ytterligare en halv A4-sida till alla närvarande som gick ut på att han föreslog att KS dels skulle avstyrka motionen dels också

 "....att ödmjukast be fullmäktige upphäva sitt beslut om att utreda ägareförhållandena i SEVAB".

Man baxnar! Och det gjorde hela den samlade oppositionen! Som givetvis i full enighet protesterade och senare reserverade sig efter att i votering ha blivit överkörda av majoriteten.

Till saken hör att Strängnäs Kommunfullmäktige i samband med att beslutet om jätteinvesteringen i ett Kraftvärmeverk togs, i full enighet också tog beslutet om att utreda möjligheterna att lägga kraft- och värmeproduktionen i ett separat bolag där ägarandelarna skulle kunna bli annorlunda än i moderbolaget. Bakgrunden var givetvis den enorma påfrestning denna investering innebar på en redan hårt skuldsatt kommun. Riskspridning var givetvis en klok tanke som låg bakom fullmäktiges beslut.

När så Dag Bremberg (som kommenterat detta på sin blogg) skrev sin motion var det uppenbarligen för att få konsekvenserna av detta fullmäktigebeslut utredda. TILLAGT den 4/12: Även Vänsterpartiets David Aronsson skriver på sin blogg!

Under hela tiden har det pågått förhandlingar mellan Strängnäs Kommun, Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM) och SEVAB AB i syfte att nå fram till ett förslag med anledning av Kommunfullmäktiges beslut. En långsiktigt hållbar lösning för såväl det tungt lånebelastade SEVAB och den lika tungt belastade Strängnäs Kommun eftersträvades.

Förvaltningschefen hade med stöd av just det återgivna gamla fullmäktigebeslutet föreslagit att kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen. Men tuttifruttialliansen ville alltså annorlunda.

Den nya majoriteten är beredd att dels desauvera en enig fullmäktigeförsamling i kraft av nya majoritetsförhållanden och dels också att kasta hela detta pågående arbete mellan kommunerna och deras bolag i papperskorgen.

Har man överhuvudtaget funderat på att man faktiskt har en partner att ta hänsyn till? Som i sin tur säkerligen planerat och utrett olika möjligheter på sin kant.

Jag talar givetvis om Eskiltuna Kommun genom EEM som äger 20% av aktierna i SEVAB och som var den partner vår kommun såg som den naturliga delägaren i ett gemensamt ägt kraftbolag där EEM isåfall skulle kunna ha en större andel.

Redan idag finns ett antal områden där samarbetet med EEM utvecklats, t.ex. fjärrövervakning under helger m.m. Samarbeten som EEM kanske inte alls är beredda att genomföra i ett läge då Strängnäs skulle backa från den tanke om förändrade ägandeförhållanden i kraftvärmeverket och dess produktion som det givna utredninguppdraget återspeglade.

Men som vanligt sticker somliga majoritetsföreträdare hellre huvudet i sanden än ens utreder tanken på en annan ägarkonstellation i SEVAB.

Man börjar onekligen fråga sig om det ligger en hund begraven här, när man inte ens vågar utreda frågan innan man säger nej.

Eller är man rädd för att det då faktiskt skulle bli ett  - ja?

Mycket skarpt, Mats!

Du har nog rätt i att rädslan för en utredning måste handla om att de inte vill ha svaret att det är möjligt och lönsamt att sälja en del av Sevab.

Du vet väl att reklamintäkter är skattepliktiga ?

Och vari, Sven från Skatteverket (?) skulle reklamen bestå om man törs fråga?

Hej julenissen (tomte på norska).Du är så söt i julenisselue, kan du kan komma hem till mig på julafton och vara tomte?:-).Skämt åsido, bra artikel du har skrivit, som vanligt.Klem Margit

Hej Margit!

Tyvärr kan jag inte tomta hos Dig! Visserligen behöver jag inte heller tomta hos dotra eftersom hon gjort upp om tomtebyte med en väninna så jag behöver bara sitta och ta emot numer! Men å andra sidan gillar jag egentligen inte kvinnliga tomtar......(Nu får jag väl på käften förstås! Att jag inte kan hålla mun....).Risken finns att jag dyker upp som min Pappa gjorde ne jul då han inte hittade skägget. Han tog helt enkelt en spritpenna och skrev "Mustasch" på överläppen och "Skägg" på hakan!

Hej Mats !

Utmärkt inlägg i debatten ! Det är nog så att vi får bekraftat att den gammelkommunala stilen håller i sig. Allt som andas utveckling eller nytänkande är farligt !

Maria

Visst är det så, Maria!Det är länge sedan S var ett framstegsvänligt parti. Numer det verkligt konservativa partiet. Även de båda andra är vådligt trögrörliga lokalt!Hälsningar och Välkommen hem från värmen!

MATS