Historien om Negern Pettersson (Kapitel 9 och 10)

Kroppkakorna - fanns dom överhuvudtaget? (Jakten på Negern Pettersson Kap. 9)

image235

Pierre Louis Alexandre som modell (Foto från Konstakademien)

Anders Björklund har forskat och givit ut en bok om Stockholms hamnarbetare och hörde av sig till DN och hänvisade till vad han skrivit i sin bok om "Svarte Peder". Att har var "mulatt, född i Tanger och spannmålsbärare decennierna kring sekelskiftet 1900. Han gifte sig med en svenska som blev kallad 'Negerkärringen'. Hon härstammade från Öland och bakade kroppkakor som hon sålde till hamnarbetarna för fem öre styck."

 

Problemet är bara att Björklund endast återger en fjärdehandsuppgift om vars sanningshalt vi vet väldigt lite i det skedet. Han baserar sig på Sigurd Erixons bok om "Stockholms Hamnarbetare" från 1945 och 1988. Sigurd Erixon i sin tur återger närmast ordagrant de uppteckningar som finns från Per Ludvig Lindgren om öknamn på stuveriarbetare.

 

Varifrån Lindgren fått sina uppgifter om Svarte Peder vet vi inte.

 

Men det var Ola Larsson som kom med den förlösande uppgiften om Pierre Louis Alexandre, en svart man född i staden Cayenne i Franska Guyana den 16 juni 1844 eller 45. Till Stockholm kom han den 20 april 1863 - knappt 20 år gammal.

 

Nu kunde vi koppla ihop figurerna! Pierre Louis var nämligen gift med en kvinna som hängde sig i vedboden just det som ramsan om Svarte Peder eller Pedro handlar om. I vart fall ett av "Negern Petterssons" kvitton är undertecknat "P Louis ...".

 

Att Negern Pettersson därmed skulle vara identifierad får nu anses helt klart.

 

Om denne Alexandre sägs det att han ska ha kommit med ett fartyg från New York och rymt när fartyget låg vid kaj i Stockholm.

 

Jag har förgäves försökt komma i kontakt med Borgmästeriet i Cayenne som är huvudstad i den Sydamerikanska franska kolonin Franska Guyana men har ideligen hamnat i rena Moment 22-situationer. När inget svar kommer från Cayenne, skriver jag till Franska myndigheter som hänvisar till Borgmästaren i Cayenne som inte besvarar fax eller brev och inte har e-post. När jag så försöker med Svenska UD hänvisar man till Svenska Ambassaden i Paris och när man skriver till dem hamnar ärendet på UD i Stockholm..... Som i andra vevan föreslår mig att kontakta Franska Ambassaden som hänvisar till Franska kolonialmyndigheten som hänvisar till Borgmästeriet i Cayenne......

 

Av allmänna källor kan man läsa ut att slaveriet avskaffades i Guyana vid ungefär den tid som Alexandre föddes. Man kan tänka sig att han tog hyra på en båt och kom till New York och vidare hit. Det fanns vid tiden inga organisationer för sjömän i New York och inga centrala register så där finns inga fakta att söka

 

En sak att notera är att slavar i den delen av världen oftast hade namn efter sina ägare och en av de ökändaste slavägarna i Karibien hette Louis Alexandre! Kan det vara en slump?

 

Pierre Louis kom hit 1863. Men först 1878 dyker han upp i stadens rullor då 34 år gammal. Vad hade han för sig dessa första 15 år i Sverige?

 

Var det från Kapten Pettersson namnet kom eller från Öländska Ingrid? (Jakten på Negern Pettersson. Kap.10)

image236

Detalj ur Oscar Björks målning

Kom Alexandre verkligen hit från New York? Det kom inget fartyg från New York vid tiden för Alexandres hitkomst. Däremot kom ett fartyg lastat med socker från Bahia den 21 april 1863, således dagen efter den som uppgetts som ankomstdatum för Alexandre. Men en dag hit eller dit. Det kan ju ha blivit fel någonstans, för det är onekligen en bestickande tanke att Alexandre kom med just det fartyget eftersom dess kapten hette just - Pettersson!

 

Hur var det så med namnet "Peder"? Jag är övertygad om att om han ej kallats "Svarte Petter" så ligger nog Pedro bättre till än Peder. Trots allt kom han från Sydamerika, visserligen en fransk koloni, men med mycken spanska i omgivningarna. Pedro ligger helt enkelt bättre till. Peder kan måhända förmodas vara en felskrivning eller feltolkning av upptecknaren Lindgren. Pedro finns det fler källor till.

 

Det har gissats att Pettersson skulle varit ett sätt att förenkla tilltalet på Akademien, men för det skulle Alexandre ju inte ha behövt kvittera med det namnet. Kanske använde han det avsiktligt i sina kontakter med Akademien för att han ville vara inkognito. Men varför just Pettersson?

 

I Lindgrens och andras uppgifter talas det om att Svarte Pedro skulle varit gift med en öländska - eller en kvinna med öländsk härkomst, vilket ju faktiskt är två skilda saker - som var en hejare på kroppkakor som hon sålde till hamnarbetarna.

 

Den enda kvinna som enligt registren stämmer in på detta är Ingrid Maria Pettersson, född 1841 på Öland men brödförsäljerska i Stockholm från 1878.

 

Uppgifterna om Pedro säger att han dessutom hade två barn med denna kvinna.

 

Ingrid Maria hade dock bara ett barn, dottern Maria Teresia Pettersson född utom äktenskapet 1872. Ingrid Maria förblir ogift till hon dör 1907.

 

Ingenstans finns uppgifter om att Alexandre och Pettersson någonsin skulle varit skrivna på samma adress eller att det skulle funnits någon koppling dem emellan utöver vad fantasin baserad på Lindgrens uppgifter i Stadsarkivet kan ge upphov till, eller....?

 

Det finns ju faktiskt ett tidsgap mellan den dag Alexandre sägs ha kommit till Sverige 1863 och den första tidpunkt han dyker upp i mantalslängderna 1878. En tidsrymd då vi inte vet någonting om var han bodde eller gjorde. Första lönen från Akademien registreras dessutom först 1878.

 

Kan det vara en slump att Ingrid Marie inte heller registreras någonstans i Stockholm förrän 1878?

 

Kan det i själva verket vara så att Alexandre som möjligen rymt från en slavägare och som definitivt rymt från sitt fartyg, vilket vad jag förstår var en straffbar handling på den tiden, helt enkelt vistades illegalt i Sverige och höll sig undan tills preskribtion inträtt?

 

Under dessa 15 år kan han ju mycket väl hunnit bli sammanboende med Ingrid Marie Pettersson och börjat använda hennes efternamn.

 

Men de två barnen då? Teoretiskt kan det ju ha funnits ytterligare ett barn som dött i barndomen redan. Men det kan också vara en sammanblandning med Petterssons första registrerade äktenskap där det redan fanns två barn som "kom med hustrun".

 Historien om Negern Pettersson (Kapitel 11 och 12)

Finns Ölands-Lotta alls? Jakten på Negern Pettersson Kapitel 11

image230

Atelierinteriör från Konstakademien (från Östermanarkivet hos Eskilstuna Museum)

Det som varit mest stimulerande med att bedriva jakten på Negern Pettersson under så pass lång tid, periodvis med långa uppehåll emellan, är alla de nya ingångar och bilder som öppnats mellan varje gång.

 

Allra senast det faktum att de två bilder, varav en illustrerade Kapitel 2, som kommer ifrån de Östermanska arkivet hos Eskilstuna Museum, har jag hittills bara haft i ganska svarta fotostatkopior där det tyckts som om bilden av Negern Pettersson till vänster ovan, varit den målning som eleven med ryggen mot fotografen synes ha arbetat med. Döm därför om min förvåning när jag istället får ovanstående scannade kopia av originalbilden så framgår det ju att det inte alls är en målning utan Pierre Louis i egen hög person! På så vis också ett alldeles nyupptäckt foto av honom och det andra kända fotografiet.

 

Också kontakterna med de franska diplomatiska arkiven. Av Mats Tallberg vid Stadsarkivet i Stockholm (den tredje konstnärsbarnbarnet som varit oerhört behjälplig i mitt sökande vid sidan av Ulwa Nergaard -Carl Larsson/Karin Bergöö- och Barbro Staffansdotter -Julius Kronberg. Mats är barnbarn till den suveräne grafikern Axel Tallberg.) fick jag tipset om att Franska konsulatet kan ha varit inblandat om Pierre Louis rymt från ett fartyg. För en gångs skull fick jag också kontakt med en engelskspråkig arkivarie, Gregoire Eldin, på Franska UD som inte nog med att han hade vänligheten att svara mig snabbt och på engelska utan han hade dessutom en stor portion humor!

 

Dessvärre fanns inga noteringar under de aktuella åren om någon diplomatisk inblandning kring vår Pierre Louis.

 

Jag har suttit vid släktforskardatorn på Multeum i Strängnäs och där bl.a. kikat på födelseuppgifter på Öland. Kunde då konstatera att den 20 juli 1841 föddes helt enkelt inte en enda baby på Öland! Inte heller den 21 finns någon Ingrid Maria Pettersson född i Föra församling på Öland. Överhuvudtaget finns ingen passande Ingrid Maria Pettersson någonsin född vare sig på hela Öland eller i hela Småland! Så där försvann möjligheterna att undersöka när "vår brödförsäljerska" och ev. kroppkaksexpert faktiskt kom till Stockholm.

 

Ytterligare några möjligheter finns som jag ska ta itu med på måndag. Ovannämnde Mats Tallberg har gett mig ett antal nya uppslag att pröva just när jag trodde att jag skulle kunna "avsluta" min jakt.

 

Inte heller fann jag någon notering i begravningsregistret över var Pierre Louis begravdes i Stockholm. Troligtvis skedde detta dock på den katolska kyrkogården eftersom han tillhörde denna församling. Vars arkiv jag återigen kontaktat för att få ytterligare uppgifter.

 

I morgon ska jag samla mig till ett "delbokslut" i jakten, för att vid ett senare tillfälle återkomma med en Epilog!


Delbokslut i Jakten på Negern Pettersson, Kapitel 12

image231

Närbild av Pierre Louis Alexandre, avporträtterad av Karin Bergöö

Det är dags att samla ihop alla årens uppgifter om Negern Pettersson - den stolte svarte man jag växte upp med och som möter mig varje morgon med sin fjärrskådande blick i Karin Bergöös porträtt målat 1879.

 

Denne svarte man hette egentligen Pierre Louis Alexandre. Han föddes möjligen fri, möjligen som slav i Cayenne, Franska Guyana den 16 juni 1844 eller 1845.

 

Franska kolonin Guyana hade eller höll just på att avskaffa slaveriet. Förmodligen var det en av de ökända slavägarna, Louis Alexandre som ägde Pierre Louis och/eller hans föräldrar och namngav honom. Kanske var de kryddarbetare.

 

Pierre Louis ville bort och tog sig förmodligen till grannlandet Brasilien där han i Bahia fick hyra på fartyget "s/s Ostindia" som gick med socker till Stockholm i avlägsna Sverige. En stad och ett land som han säkert aldrig ens hört talas om.

 

Han anländer till Stockholm, förmodligen den 21 april 1863. Där rymmer han från fartyget, vars kapten hette Pettersson. Han kontaktar den katolska kyrkan på platsen som den enda naturliga första kontakten, där det förmodligen också finns fransktalande personer.

 

Eftersom han rymt från fartyget har han måhända anledning att lägga ut lite dimridåer varför han anger att han kommit med ett fartyg från New York. Därför behöver kanske inte heller det Franska Konsulatet blandas in.

 

Vad som sedan händer med Pierre Louis under de närmaste 15 åren är än så länge höljt i dunkel. Kanske var han under denna tid gift med "Ölands-Lotta", en kvinna med öländsk härkomst som var en hejare på att baka kroppkakor och sälja till hamnarbetarna. Vi vet inte - än så länge!

 

I de uppteckningar som finns kring Stockholms Hamnarbetare är dock Svarte Pedro en välkänd figur. Hans kvinna kallades "Negerkärringen" och han kan ha haft två barn med henne enligt dessa uppgifter. Är det barn med "Ölands-Lotta" eller är det senare fosterbarn som avses? Vi vet inte än.

 

Dock vet vi att han först arbetade som hamnsjåare och lossade kol för Kol&Koks. Lennart Wallermans (som varit till utomordentlig hjälp i mitt sökande) morfar Axel Johansson (1874-1950) var förman på Kol&Koks och hade Svarte Pedro under sig som stuvare.

 

1878 dyker Pierre Louis upp på Söder i Stockholm (och därmed i de hittills utforskade registren). Samma år får han sin första lön som modell vid Konstakademien. Han får 0:75 per timme vilket säkert var bra betalt jämfört med det slitsamma arbetet i hamnen. På Akademien får han det smeknamn som gjort honom känd för oss: "Negern Pettersson". Att han där kallades "Pettersson" framgår av namnet på kvittona. Var det för att svenskarna tyckte "Alexandre" var för svårt? Var det en försvenskning av "Pierre" och "Pedro"? Eller var det ett namn han tog till från kaptenen på fartyget han kommit hit med eller från en kvinna han levde med? Det får vi kanske aldrig veta.

 

Men det äldsta kända porträttet av honom är från detta år, målat av August Edvard Forsström. På denna bild har han ännu en ganska frejdad ungdom i sitt uttryck. Visserligen är hans skägg och hår lätt grånat, men det tror jag faktiskt är en konstnärlig frihet som Forsström tagit sig. Pierre Louis var vid denna tid 34 år.

 

Porträttet inköps enligt uppgift som gåva till en direktör eller kamrer på Kol&Koks i samband med en högtidsdag. Denne antingen sålde tavlan eller gav den till ovannämnde Axel Johansson som "ju hade honom i sitt lag".

 

Pierre Louis bodde på olika adresser inom Katarina församling mellan 1878 och 1881. Mellan åren 1881 och 1884 bor han i Gamla Stan. Han har då precis träffat sin första hustru (som vi känner till), Kristina Elisabeth Eriksson, f. 1841 i Fredsberg, Skaraborgs län, med vilken han gifter sig 1881 eller 82. 1886 tar de sig ett tvåårigt fosterbarn, Nils Gustaf .

 

Den 20 mars 1889 kommer Pierre Louis hem och finner hustrun hängande död från en takläkt i vedboden. Han uppsöker Katarina polisstation och där antecknas vad som sedan kom att bli en "ramsa" för flera generationer stockholmare i lite varierande former: "Mig komma hem, frysa kallt, kadaver hänga i vedboden". Kristina Elisabeth sades ha lidit av en obotlig sjukdom som fått henne att ta detta steg.

 

Här finns också en piga, Karolina Lundgren (f. 19/4 1864) som till och från bor hos Pierre Louis. Första gången flyttar hon in 21 november 1880. 1897 slutar hon i fängelse. Vilken hennes ev. relation till Pierre Louis är utöver ett rent husföreståndare-pige-förhållande, vet vi inte. Hon flyttar ut kort tid innan hustruns självmord.

 

Den 29 december 1895 gifter sig Pierre Louis på nytt. Denna gång med cigarrfabriksarbeterskan Althea Carolina Wikman f. 10/4 1861. De tycks ha bott ihop sedan 1892. Carolina har två utomäktenskapliga barn med sig in i äktenskapet som Pierre Louis tar som fosterbarn. Barnen antar också hans efternamn.

 

Carolina är visserligen född i Stockholm och hon är fabriksarbetare, men hon har två barn som tar Pierre Louis efternamn. Därmed stämmer hon till del in på den beskrivning av Svarte Pedros kvinna. Återstår att se om hon också har öländska rötter och om hon kan ha varit en baddare på kroppkakor.

 

Pierre Louis sliter i hamnen. Han lämnar så småningom kollossandet till förmån för det säkerligen något renare spannmålsbärandet. Carolina byter från "Fabriksarbetare" till "Hustru" i rullorna, vilket tyder på en förbättrad ekonomisk situation för familjen. Såvitt vi vet har han inget extraknäck på Konstakademien under dessa år. 1903 däremot, när Pierre Louis är nära 60 år gammal sitter han återigen för de unga eleverna på Konstakademien, nu fler timmar än någon gång tidigare . Jag föreställer mig att det måtte varit ett synnerligen avkopplande alternativ till ett slitsamt hamnjobb.

 

1905 går han också med i hamnarbetarfacket. Under namnet "P.L. Alexandersson".

 

Men det hårda livet i hamnen har satt sina spår och den 29 april 1905 avlider Pierre Louis på Serafimerlasarettet i tuberkulos. Han begravs på Katolska kyrkogården i graven nr 354 i kv. S:t Jakobus den äldre.

 

Pierre Louis verkar ha adopterat de två barnen som antog hans efternamn och därefter betecknades som "födda inom äktenskapet". Jag har varit i kontakt med dottern Johanna Axelinas dotterdotter, som dock berättade att man inom släkten aldrig talat om Pierre Louis. När Johanna Axelinas båda döttrar en gång på 30-talet sökte kontakt med sin mamma, var modern gravt alkoholiserad och bodde på ett hem. Det finns inga berättelser, inga minnessaker.

 

Bara alla dessa fantastiska målningar och bilder av denne stolte svarte man - Negern Pettersson, Svarte Pedro, P.L. Alexandersson, Svarte Peder, Svarte Uno - Pierre Louis Alexandre - kärt barn har verkligen många namn.Historien om Negern Pettersson, Biografiska data


image232

Målning av C-F von Salza. Förmodligen föreställande Negern Pettersson. Foto ur Antik&Auktion. Var originalet finns är okänt idag.

16/6 1844 el 45

föds Pierre Louis Alexandre i Cayenne, Franska Guyana.

 

20/4 1863

Anländer till Sverige från New York, enl. kyrkoskrivning i S:a Eugenia Kat. förs. i Stockholm.

Uppgift finns att han rymt från ett fartyg. Troligare är att han kom med ett sockerlastat svenskt fartyg ifrån Bahia i grannlandet Brasilien. Det anlände nämligen inget fartyg från New York under rimlig tid före eller efter detta datum. Kaptenen på s/s Ostindia hette just - Pettersson! Som gammal slav uppvuxen med traditionen att man får namn efter sin ägare, kanske Pierre Louis tyckte att han borde heta Pettersson när han kom till Sverige.

 

1863 - 1878

Vad gör Pierre Louis och var bor han? Att han börjar arbeta som hamnsjåare och kollossare för

AB Kol & Koks vet vi. Han kallas i hamnen för Svarte Pedro, Svarte Peder och/eller Svarte Uno.

Han ska enligt hamnarkiv ha varit gift med en öländska (eller "kvinna med öländsk bakgrund")

och med henne haft två barn. Hon ska ha kallats "Negerkärringen" eller "Ölands-Lotta" och varit en hejare på att koka kroppkakor som hon ska ha sålt i hamnen för 5 öre styck. Vi vet dock ej om dessa uppgifter är sammanblandade eller vilken kvinna som avses. Ingen av Pierre Louis båda hustrur, stämmer in på beskrivningen så när som Karolina såtillvida att hon har två barn.

 

1878

Bor Lilla Mejtens gränd 2; Stadsträdgårdsg. 55 (Kv. Vintertullen 5). Ogift, ensamstående. Hyresgäst hos Enkan Sofia Beata Reuszner. Detta år sitter han också för första gången modell på Modellskolan i Konstakademien.

 

1878

Katarina Östra Kyrkogata 40 (Justitia 6)

Ogift, ensamstående. Hyresvärd: Byggmästare S Isaksson m.fl.

 

1878 - 29/10 1881

Katarina Norra Kyrkogata 7 (Glasbruket Östra 9). Husföreståndare, ogift sammanboende utan barn (med Kristina Elisabeth Erikson f. 7/8 1841 som han gifter sig med någon gång mellan 81 och 84)

 

 

29/10 1881 - 30/6 1884

Prästgatan 21; Skomakargatan 28 (Atlas 5). Gift, husföreståndare, sammanboende utan barn.

 

11/7 (?) 1884 - 8/10 1885

Katarina Kyrkobacke 5; Katarina Norra Kyrkogata 5 (Glasbruket Östra 13,14). Gift, husföreståndare utan barn.

Hyresvärd: L P Wallin, Skeppare o.h.h

 

8/10 1885 - 20/10 1887

Hökens gata 5 (Urvädersklippan Större 5). Gift, husföreståndare, sammanboende utan barn.

Här finns dock från 1886, fostersonen Nils Gustaf, f. 19/10 1884 (adopt.släkt: Stig Olin).

Hyresvärd: Hofslagerskan Helena Ulrika Lindström

 

21/10 1887 - 31/10 1889

Högbergsgatan 22;Högbergsgatan 24 (Häcklefjäll 16; Häcklefjäll 21,22). Gift, husföreståndare, sammanboende utan barn.

20/3 1889 hänger sig Kristina i vedboden och Pierre Louis blir änkling. Nils Gustaf flyttar ut

till sin biologiska mormor/morfar.

 

2/11 1889 - 28/10 1890

Åsögatan 28 (Höken 5-6). Änkling, ensamstående.

Hyresvärd: Murarna Winberg och Thunell

 

31/10 1890 - 1892

Götgatan 51 (Gråberget 6)

Änkling, ensamstående.

 

1892 - 1893

Bondegatan 17 (Timmermannen 14). Änkling, husföreståndare, sammanboende med barn.

Althea Karolina Wikman f. 10/4 1861 i Maria, Sthlm med sonen Axel Leonard August

f. 7/2 1886 och dottern Johanna Axelina, f. 12/2 1888.

Hyresvärd: Konsul Fredrik Möller.

 

1893 - 1895

Skånegatan 11; Södermannagatan 20c; Södermannagatan 26 (Bonden Större 24)

Änkling, husföreståndare, sammanboende med barn.

 

7/1 1896 - 16/4 1896

Kocksgatan 39, 41 (Båtsmannen Mindre 4). Gift, inneboende, sammanboende med barn

Hyresvärd: Kjellberg. Fastighetsägare: Bruksegare K A Rosén, Förste Arkitekt L Haverman och Kungl. Sekr. F af Klintberg.

 

16/4 1896 - 29/4 1905

Kocksgatan 39,41; Nytorgsgatan 23 b (Båtsmannen Mindre 4,10). Gift, inneboende, sammanboende med barn.

Hyresvärd och Fastighetsägare: se ovan.

 

29/4 1905

dör Pierre Louis i turberkulos på Serafimerlasarrettet och begravs på Katolska Kyrkogården (inom Norra Begravningsplatsen) den 3/5 i grav nr. 31 i kvarter IV som är återanvänd från 1990 och numer är upplåten åt familjen Jaconelli.

Änkan och barnen kvarbor på Kocksgatan till 1907.


 


image234

Kopia av Pierre Louis Alexandres personkort hos Katolska församlingen i Stockholm

 


 


Jakten på Negern Pettersson, Biografiska data

173556-17
"Negern Pettersson" Detalj ur foto från Östermanska Arkivet hos Eskilstuna Museum

 

 

16/6 1844 el 45   

föds Pierre Louis Alexandre i Cayenne, Franska Guyana.

 

20/4 1863   

Anländer till Sverige från New York, enl. kyrkoskrivning i S:a Eugenia Kat. förs. i Stockholm.

Uppgift finns att han rymt från ett fartyg. Troligare är att han kom med ett sockerlastat svenskt fartyg ifrån Bahia i grannlandet Brasilien. Det anlände nämligen inget fartyg från New York under rimlig tid före eller efter detta datum. Kaptenen på s/s Ostindia hette just - Pettersson! Som gammal slav uppvuxen med traditionen att man får namn efter sin ägare, kanske Pierre Louis tyckte att han borde heta Pettersson när han kom till Sverige. 

 

1863 - 1878         

Vad gör Pierre Louis och var bor han? Att han börjar arbeta som hamnsjåare och kollossare för

AB Kol & Koks vet vi. Han kallas i hamnen för Svarte Pedro, Svarte Peder och/eller Svarte Uno.

Han ska enligt hamnarkiv ha varit gift med en öländska (eller "kvinna med öländsk bakgrund")

och med henne haft två barn. Hon ska ha kallats "Negerkärringen" eller "Ölands-Lotta" och varit en hejare på att koka kroppkakor som hon ska ha sålt i hamnen för 5 öre styck. Vi vet dock ej om dessa uppgifter är sammanblandade eller vilken kvinna som avses. Ingen av Pierre Louis båda hustrur, stämmer in på beskrivningen så när som Karolina såtillvida att hon har två barn.

 

1878            

Bor Lilla Mejtens gränd 2; Stadsträdgårdsg. 55 (Kv. Vintertullen 5). Ogift, ensamstående. Hyresgäst hos Enkan Sofia Beata Reuszner. Detta år sitter han också för första gången modell på Modellskolan i Konstakademien.

 

1878            

Katarina Östra Kyrkogata 40 (Justitia 6)

Ogift, ensamstående. Hyresvärd: Byggmästare S Isaksson m.fl.

 

1878 - 29/10 1881      

Katarina Norra Kyrkogata 7 (Glasbruket Östra 9). Husföreståndare, ogift sammanboende utan barn (med Kristina Elisabeth Erikson f. 7/8 1841 som han gifter sig med någon gång mellan 81 och 84)

 

 

29/10 1881 - 30/6 1884   

Prästgatan 21; Skomakargatan 28 (Atlas 5). Gift, husföreståndare, sammanboende utan barn.

 

11/7 (?) 1884 - 8/10 1885   

Katarina Kyrkobacke 5; Katarina Norra Kyrkogata 5 (Glasbruket Östra 13,14). Gift, husföreståndare utan barn.

Hyresvärd: L P Wallin, Skeppare o.h.h

 

8/10 1885 - 20/10 1887   

Hökens gata 5 (Urvädersklippan Större 5). Gift, husföreståndare, sammanboende utan barn.

Här finns dock från 1886, fostersonen Nils Gustaf, f. 19/10 1884 (adopt.släkt: Stig Olin).

Hyresvärd: Hofslagerskan Helena Ulrika Lindström

 

21/10 1887 - 31/10 1889   

Högbergsgatan 22;Högbergsgatan 24 (Häcklefjäll 16; Häcklefjäll 21,22). Gift, husföreståndare, sammanboende utan barn.

20/3 1889 hänger sig Kristina i vedboden och Pierre Louis blir änkling. Nils Gustaf flyttar ut 

till sin biologiska mormor/morfar.

 

2/11 1889 - 28/10 1890   

Åsögatan 28 (Höken 5-6). Änkling, ensamstående.

Hyresvärd: Murarna Winberg och Thunell

 

31/10 1890 - 1892      

Götgatan 51 (Gråberget 6)

Änkling, ensamstående.

 

1892 - 1893         

Bondegatan 17 (Timmermannen 14). Änkling, husföreståndare, sammanboende med barn. 

Althea Karolina Wikman f. 10/4 1861 i Maria, Sthlm med sonen Axel Leonard August

f. 7/2 1886 och dottern Johanna Axelina, f. 12/2 1888.

Hyresvärd: Konsul Fredrik Möller.

 

1893 - 1895         

Skånegatan 11; Södermannagatan 20c; Södermannagatan 26 (Bonden Större 24)

Änkling, husföreståndare, sammanboende med barn.

 

7/1 1896 - 16/4 1896        

Kocksgatan 39, 41 (Båtsmannen Mindre 4). Gift, inneboende, sammanboende med barn

Hyresvärd: Kjellberg. Fastighetsägare: Bruksegare K A Rosén, Förste Arkitekt L Haverman och Kungl. Sekr. F af Klintberg.

 

16/4 1896 - 29/4 1905   

Kocksgatan 39,41; Nytorgsgatan 23 b (Båtsmannen Mindre 4,10). Gift, inneboende, sammanboende med barn.

Hyresvärd och Fastighetsägare: se ovan.

 

29/4 1905         

dör Pierre Louis i turberkulos på Serafimerlasarrettet och begravs på Katolska Kyrkogården (inom Norra Begravningsplatsen) den 3/5 i grav nr. 31 i kvarter IV som är återanvänd från 1990 och numer är upplåten åt familjen Jaconelli.

Änkan och barnen kvarbor på Kocksgatan till 1907.                      

 

 

 


Nyare inlägg
RSS 2.0